vergi borcu

Yayın Tarih: 14.06.2017 12:06
Özet

İstekli ile sözleşme imzalamadan önce, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olup olmadığı ile ilgili vergi dairesinden alınan yazıda: firmanın ihale tarihi itibari ile vergi mükellefi olarak değil, vergi sorumlusu olarak borcunun olduğunu belirten yazıyı getirmiştir. Bu durumda firma ile sözleşme yapılabilir mi? saygılar… Not: sorumlu sıfatı ile borç TL.5.000,00^nin üzerindedir


İstekli ile sözleşme imzalamadan önce, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olup olmadığı ile ilgili vergi dairesinden alınan yazıda: firmanın ihale tarihi itibari ile vergi mükellefi olarak değil, vergi sorumlusu olarak borcunun olduğunu belirten yazıyı getirmiştir. Bu durumda firma ile sözleşme yapılabilir mi? saygılar… Not: sorumlu sıfatı ile borç TL.5.000,00^nin üzerindedir


Cevabımız

Şunu belirtelim ki vergi sorumlusu olarak vergi borcunu mahiyetine bakılması gerekmektedir,Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar için vergi borcu kavramı içinde değerlendirilecektir.vergi sorumlusu olarak vergi tevkifatları muhtasar beyenmame ile ilgili vergidairesine bildrilmekre ver vergi dairesi tarafından ilgili mükellef adına vergiborcu doğmaktadır.Eğer ilgilinin borcu bu mahiyette ise vergi borcu olduğu kabul edilecektir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap