Yanlış hesaplanan yaklaşık maliyet nasıl düzeltilir, düzeltilmez ise ne olur?

Yayın Tarih: 14.10.2015 08:10
Özet

Hocam merhaba. 2016 yılı için laboratuvarda çalıştırılmak üzere belli miktarda hizmet alımı personel alımı için ihale yapacağız. çalışma süresi 04.01.2016 – 31.12.2016. ancak arkadaşlar yaklaşık maliyeti yaklaşık maliyeti 11 ay 28 gün üzerinden değil de 12 ay üzerinden hesaplamışlar. bu bize sıkıntı çıkarır mı? yol ve yemek bedelleri de var. ne gibi sıkıntılar doğabilir?


Hocam merhaba. 2016 yılı için laboratuvarda çalıştırılmak üzere belli miktarda hizmet alımı personel alımı için ihale yapacağız. çalışma süresi 04.01.2016 – 31.12.2016. ancak arkadaşlar yaklaşık maliyeti yaklaşık maliyeti 11 ay 28 gün üzerinden değil de 12 ay üzerinden hesaplamışlar. bu bize sıkıntı çıkarır mı? yol ve yemek bedelleri de var. ne gibi sıkıntılar doğabilir?


Üst Konuları: Yaklaşık Maliyet

Benzer Yazılar

Cevabımız

İhale yapılmamış ise ihale komisyonu çalıştırılması düşünülen süre için bir tutanakla yaklaşık maliyeti güncelleyebilir.

Söz konusu güncelleme yapılmaz ise yaklaşık maliyet yanlış hesaplandığından yani ihale dokümanında belirtilen süreden farklı hesaplandığından ihale yetklisi fark ederse ihaleyi onaylamaz ve iptal eder, veya itirazen şikayet sebebiyle KİK tarafından ihale iptal olabilir. 

İkincisi istekliler tekliflerini ihale dokümanında belirtilen ve teklif cetvelinde gösterilen şekilde 11 ay 28 gün üzerinden verecekler yaklaşık maliyet ise 12 ay üzerinden hesaplanacağından yaklaşık maliyetin altında teklif vermeleri söz konusu, bu durumda Uygulama Yönetmeliğinin "sınır değer ve aşırı düşük teklifler" başlılı maddesinde belirtilen şekilde ihalenizin türüne göre idari şartnamde belirlemiş olduğunuz seçenek üzerinden sorgulama yapılmadan değerlendirme işlemi sonuçlandırılacak veya aşırı düşük sorgulama (hizmet alımı ihaleleri için belirlenen eşik değerin yarısının üziernde ise) yapılmasına sebebiyet verecektir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap