Yapım ihalesinde yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanması durumunda ne yapılabilir?

Yayın Tarih: 15.12.2015 09:12
Özet

Merhaba hocam. yapım işinde, teklifler açıldıktan ve yaklaşık maliyet isteklilere açıklandıktan sonra,,,, yaklaşık maliyette bir kalemin (yanlış poz seçilmesinden dolayı) yanlış hesaplanmasından dolayı YAKLAŞIK MALİYET yanlış hesaplandığı farkedildi. BU AŞAMADA NE YAPILABİLİR….


Merhaba hocam. yapım işinde, teklifler açıldıktan ve yaklaşık maliyet isteklilere açıklandıktan sonra,,,, yaklaşık maliyette bir kalemin (yanlış poz seçilmesinden dolayı) yanlış hesaplanmasından dolayı YAKLAŞIK MALİYET yanlış hesaplandığı farkedildi. BU AŞAMADA NE YAPILABİLİR….


Üst Konuları: Yaklaşık Maliyet

Cevabımız

Yaklaşık maliyet, ihalenin ilânına ilişkin sürelerden, ihalenin yapılma usulüne, ihaleye katılımda sunulması istenilebilecek belgelerden, ihaleye yabancı isteklilerin katılıp katılamayacağına, aşırı düşük teklif sınır değerinden, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesine vb. birçok konuda yaklaşık maliyetin dikkate alınması gerekliliği öngörülmektedir. Bu konuda yaklaşık maliyette tespit edilen her hatanın esaslı olup olmadığı hususunun önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, ihalede asgari işçilik maliyeti bakımından yaklaşık maliyette tespit edilen hatanın, ilave herhangi bir araştırma gerçekleştirilmeksizin yalnızca ihale dokümanında yer verilen bilgiler çerçevesinde tam ve doğru şekilde hesaplanabilir nitelikte olması, ilân süreleri ile yeterlik kriterlerini değiştirmemesi koşuluyla yaklaşık maliyet ihale komisyonu tarafından düzeltilebilir, söz konusu düzeltme ihale komisyonu tarafından düzenlenen tutanakla olabileceği gibi ihale komisyon kararında da belirtilerek düzeltme işlemi yapılabilir.

Sorudan anlaşıldığı kadarıyla yanlış poz seçilmesinden dolayı isteklilerin sundukları teklifler ile ihalede hazırlanan yaklaşık maliyetin çok farklı olduğu ve yaklaşık maliyette hata olup olmadığının kontrolü yoluna gidirek hatayı bulduğu anlaşılmaktadır. İhalenizde yukarıdaki bahsedilen unsurların etkilendiği ve esaslı bir hata olduğu izlenimi edinilmiştir. Bu aşamada yukarıdaki açıklamaları değerlendirerek ihale komisyonunun ihaleyi iptal etmesinin doğru olacağı değerlendirilmektedir. Takdir idarenindir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap