Yapım işinde mezuniyet belgesinin değerlendirilmesi nasıl yapılır?

Yayın Tarih: 06.05.2016 03:05
Özet

Merhaba hocam… mezuniyet belgesini iş deneyim olarak kullanma ile ile ilgili olarak… örnEK OLAY: yapım işinde ihaleye katılmada istenen mezuniyet belgesi elektrik mühendisi olsun. ve bu diploma 20 yıllık olsun. diplomanın tamamının degerlendirilebilmesi için ayrıca bir iş deneyim gerekir. bu iş deneyimde bina yapım işi olsun…bu durumda diplomanın tamamı dikkate alınıyor. çünkü iş deneyim olarak […]


Merhaba hocam… mezuniyet belgesini iş deneyim olarak kullanma ile ile ilgili olarak… örnEK OLAY: yapım işinde ihaleye katılmada istenen mezuniyet belgesi elektrik mühendisi olsun. ve bu diploma 20 yıllık olsun. diplomanın tamamının degerlendirilebilmesi için ayrıca bir iş deneyim gerekir. bu iş deneyimde bina yapım işi olsun…bu durumda diplomanın tamamı dikkate alınıyor. çünkü iş deneyim olarak illaki elektrik işi olsun diye bir ibare KİK te yok… dolayısıyla iş deneyim tutarı olarak 20 yıl x 197.000 TL = 3940.000 TL (yaklaşık olarak) iş deneyim tutarı.. bu konu hakkında, değerli görüşlerinizi rica etsem.


Üst Konuları: İş Deneyimi (Yapım)

Cevabımız

Kamu İhale genel Tebliği/43.2. "Mezuniyet tarihinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların, on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerekli olup, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulu aranmaz."hükmüne göre onbeş yıldan fazla iş deneyim belgesinin kullanılması için soruda da yazıldığı üzere (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gereklidir.Burada mühendis ibaresi geçtiğinden örneğinizdeki elektrik mühendisi için örnek yerinde olmuştur.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap