Yemek Hizmet Alımında yaklaşık maliyet hazırlanırken firma karı eklenmesi gerekir mi?

Yayın Tarih: 10.01.2017 10:01
Özet

Yemek Hizmet Alımında yaklaşık maliyet hazırlanırken firma karı eklenmesi gerekir mi?


Yemek Hizmet Alımında yaklaşık maliyet hazırlanırken firma karı eklenmesi gerekir mi?


Cevabımız

Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. 



İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap