Yerli malı belgesi sunmayan isteklinin bu belgesi bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2013/UM.II-1385 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun 37’nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesi gereğince, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak, sunulan […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UM.II-1385 Sayılı Kararında:

4734 sayılı Kanunun 37’nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesi gereğince, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler ile aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler idarelerce tamamlatılacaktır.

İdari Şartnamenin 7 ile 8’inci maddeleri gereğince %15 yerli malı fiyat avantajından yararlanılabilmesi için yerli malı belgesinin teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulması gerekmektedir. Yapılan incelemede K…Araç üstü Ekipman San. ve Tic. Ltd. Şti. ile U.. Uluslararası Mak. Tic. A.Ş – Z… Araç ve Mak. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın yerli malı belgesini teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunduğu, başvuru sahibi olan V… İtfaiye Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise yerli malı belgesini sunmadığı, bu belgenin tamamlatılamayacağı, bu nedenle anılan istekliye %15 yerli malı fiyat avantajı uygulanmamasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap