Yılın ilk dört ayında yapılan ihalelerde hangi yılın bilanço ve eşdeğer belgeleri sunulabilir?

Yayın Tarih: 21.01.2016 04:01
Özet

İhalesi yılın ilk dört ayında yapılan ihalelerde bir önceki yılın ilk 9 ayına ait bilanço oranlarını sunan ve cari oranları sağlayan firmanın teklifi geçerli midir?


İhalesi yılın ilk dört ayında yapılan ihalelerde bir önceki yılın ilk 9 ayına ait bilanço oranlarını sunan ve cari oranları sağlayan firmanın teklifi geçerli midir?


Cevabımız

Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 33'üncü maddesine göre;

"(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır." hükmüne göre bir önceki yıl olan 2015 yılının bilançosunu sunması durumunda teklifi şartları sağlıyorsa geçerlidir.

Ancak sizin olayınızda firma niçin 9 aylık bilançosunu sunmuş eğer yeni kurulan firma ise sıkıntı yok ama eski firma ise önceki yıl bilanço ve eşdeğe belgelerindek oranların kullanılması gerekmektedir.

Kolaylıklar diliyorum. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap