Yüklenici hakediş ödemesinde 5510 s.k. 4/b kapsamında şirket ortağı kişi için kesinti yapılması hk.

Özet

Sürücülü taşıt kiralama ihalesinde ihaleyi alan firmanın çalıştırdığı şoför, bir süre sonra mevcut şirketin ortağı oldu, bu kişi aynı zamanda SGK yaşlılık aylığı almakta, şirkete hakediş ödemesi yapılırken aktif sigortalı üzerinden ödeme yapıldığında kamu zararı oluştuğu yönünde Sayıştayın kararı var. Emekli aylığı almakta iken çalışmaya devam edenlerden 4/a kapsamında Sosyal Güvenlik Destek primi kesilmekte fakat […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sürücülü taşıt kiralama ihalesinde ihaleyi alan firmanın çalıştırdığı şoför, bir süre sonra mevcut şirketin ortağı oldu, bu kişi aynı zamanda SGK yaşlılık aylığı almakta, şirkete hakediş ödemesi yapılırken aktif sigortalı üzerinden ödeme yapıldığında kamu zararı oluştuğu yönünde Sayıştayın kararı var. Emekli aylığı almakta iken çalışmaya devam edenlerden 4/a kapsamında Sosyal Güvenlik Destek primi kesilmekte fakat şirket ortağı olan kişi 4/b kapsamında işlem gördüğünden bunlardaki SGDP kaldırılmasıyla kişiden herhangi bir Sosyal Güvenlik primi kesilmemektedir. Ayrıca ihale şartnamesinde hakediş ödemesi yapılırken işçi bordrosu ve Sgk Tahakkuk fişi de istenmektedir. Bu durumda; 1) Şirket ortağı olduğu için Sgk tahakkuk fişi ve işçi bordrosu oluşmayacağından hak ediş ödemesi yapmak ihale şartnamelerine aykırı olur mu? 2) Şartname de yemek ve yol ücretleri brüt olarak belirtilmesi gerektiğinden hakediş ödemesinde bunlardan kesilen Sgk primlerini arındırılarak mı hakediş ödenmelidir. (Örneğin; Net asgari ücret+net yemek ücreti+net yol ücreti olarak mı yüklenici firmaya hakedişinde ödemeliyiz.

Cevabımız

1) Şirket ortağı olduğu için SGK tahakkuk fişi ve işçi bordrosu oluşmayacağından hakediş ödemesi yapmak ihale şartnamelerine aykırı olur mu?

Ödenen hakedişin işçiler açısından idari şartnamede belirtilen işçilerin ücretlerinin ödenmesi ve günlerinin tespiti açısından SGK tahakkuk fişi esastır. Bunun yanında hizmet yapılmış ise idari şartnamede  belirtilen şekilde ödeme yapılması, SGK'da çalıştırılan kişinin ilgili ihale kapsamında açılan SGK işyeri sicilinde çalıştığı görünmüyor ise normalde sadece SGK maliyetinden sadece kısa vadeli sigorta priminin kesilerek ödenmesi, söz konusu hususun SGK'ya bildirilmesi gerektiği fiili duruma uyumlu hale getirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

2) Şartname de yemek ve yol ücretleri brüt olarak belirtilmesi gerektiğinden hakediş ödemesinde bunlardan kesilen SGK primlerini arındırılarak mı hakediş ödenmelidir. (Örneğin; Net asgari ücret+net yemek ücreti+net yol ücreti olarak mı yüklenici firmaya hakedişinde ödemeliyiz.

İdari şartnamemede belirtilen tutarda yemek ve yol ücretlerinin verilmesinde brüt tutar esas alınmakta olup bunlar üzerinden SGK (%22,5) kesintisi bulunmakta olup işverene maliyeti yol ücreti + SGK maliyeti, (yemek ücreti -yemek istisnası +SGK maliyeti) şeklinde ödenmelidir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap