22/e kapsamında kiraladığımız taşınmazlarla ilgili olarak doğrudan temin kayıt formu doldurulması gerekir mi?

Yayın Tarih: 08.09.2017 02:09
Özet

Hocam mrb, 22/e kapsamında kiraladığımız taşınmazlarla ilgili olarak doğrudan temin kayıt formu doldurulması gerekir mi? Teşekkürler


Hocam mrb, 22/e kapsamında kiraladığımız taşınmazlarla ilgili olarak doğrudan temin kayıt formu doldurulması gerekir mi? Teşekkürler


Üst Konuları: Z..

Benzer Yazılar

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin 30.9.2 maddesine göre, “doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar, takip eden ayın onuncu gününe kadar “Doğrudan Temin Kayıt Formu” doldurularak EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bilgilerini tam ve düzenli olarak göndermeyen idarelerin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde yapacakları başvuruların değerlendirilmesi sırasında bu husus dikkate alınacaktır.” Denilmektedir.

Doğrudan temin ile yapılan alımlarda takip için kullanılan doğrudan temin kayıt formu bütün doğrudan temin alımlarını kapsamakta olup herhangi bir madde istisna edilmemiş olduğundan 22/e kapsamında yapmış olduğunuz kiralama için de doğrudan temin kayıt formu doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap