Anonim şirkette yönetim kurulu başkanı ve üyelerine iş yönetme belgesi nasıl paylaştırılır, hesabı nasıl yapılır? (KİK Düzenleyici Kurul Kararı)

Yayın Tarih: 03.10.2022 11:10
Özet

Toplantı No : 2022/044 Gündem No : 40 Karar Tarihi : 21.09.2022 Karar No : 2022/DK.D-337 Gündem Konusu: İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanına iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için bu kişilerin ihale dokümanında belirtilen benzer işe ilişkin alanlarda mühendis olma şartının aranıp aranmayacağı ve bu kişilere […]


Toplantı No 2022/044
Gündem No 40
Karar Tarihi 21.09.2022
Karar No 2022/DK.D-337

Gündem Konusu:
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanına iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için bu kişilerin ihale dokümanında belirtilen benzer işe ilişkin alanlarda mühendis olma şartının aranıp aranmayacağı ve bu kişilere düzenlenecek belge tutarının belirlenmesi konusunda Kurum görüşünün oluşturulması.

Karar:

İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan anonim şirketlerde;

 

1) Yönetim kurulu üyelerine veya yönetim kurulu başkanına iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için ihale dokümanında belirtilen benzer işe ilişkin alanda mühendis olma şartının bulunmadığına, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca bu kişilerin mühendis veya mimar olmasının yeterli olduğuna,

 

2) Bir yapım işi sözleşmesinin başından sonuna görev yapan yönetim kurulu üyelerine düzenlenecek belgenin tutarı belirlenirken sözleşme kapsamında yönetilen iş tutarının, mühendis veya mimar olmayan yönetim kurulu üye sayısı dikkate alınmadan, eş zamanlı olarak görev yapan mühendis veya mimar olan yönetim kurulu üye sayısına bölünerek tespit edilmesi gerektiğine, (örneğin bir yapım işi sözleşmesinin başından sonuna, eş zamanlı olarak anonim şirkette görev yapan ve mimar veya mühendis olan bir yönetim kurulu başkanı ve dört yönetim kurulu üyesinin bulunması ve dört yönetim kurulu üyesinden birinin mühendis veya mimar olmaması durumunda mimar veya mühendis olan üç yönetim kurulu üyesinin her biri için yönetilen iş tutarının 1/3’ü oranında belge düzenleneceğine),

 

3) Yönetim kurulu başkanı için yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde yönetilen iş tutarının tamamı üzerinden iş yönetme belgesi düzenlenmesi gerektiğine,

 


Oybirliği ile karar verildi.


Üst Konuları: İş Yönetme Belgesi

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap