Aşırı düşük sorgulamaya itiraz sonucu idare başka bir sebepten dolayı teklifi değerlendirme dışı bırakabilir mi?

Yayın Tarih: 13.01.2017 12:01
Özet

27.12.2016 tarihinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alım ihalesine girdik.İdare tarafından teklifimiz geçerli sayıldı fakat aşırı düşük fiyat açıklaması istendi.Süresi içinde mevzuata uygun şekilde açıklamayı idareye teslim ettik.İdare mevzuata uygun olmayan bir şekilde açıklamamızı reddetti.Bunun üzerine idarenin kendisine şikayet dilekçesi verdik.İlgili idare bu seferde ihaleye katıldığımız dosyamızı tekrar inceleyerek ticaret sicil gazetenizde ki belgeler […]


27.12.2016 tarihinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alım ihalesine girdik.İdare tarafından teklifimiz geçerli sayıldı fakat aşırı düşük fiyat açıklaması istendi.Süresi içinde mevzuata uygun şekilde açıklamayı idareye teslim ettik.İdare mevzuata uygun olmayan bir şekilde açıklamamızı reddetti.Bunun üzerine idarenin kendisine şikayet dilekçesi verdik.İlgili idare bu seferde ihaleye katıldığımız dosyamızı tekrar inceleyerek ticaret sicil gazetenizde ki belgeler yeterli değil biz ayrıntılı bakmamışız dedi.Bahsettikleri ticaret sicil gazetesinde şirketimizin son durumu mevcut Atanan şirket müdürümüzün bilgisi var. Ve şirket müdürümüzün imza sirküleri de dosyada mevcut.İdare gazetede kuruluş ve diğer ortaklara ilişkin bilgi yok diye şu aşamada beni ihale dışı bırakabilir mi? saygılarımla


Üst Konuları: Eksik Belge

Cevabımız

İhale komisyonu hatalı olarak karar verdiği işlem dolayısıyla hatalı işleminden her zaman dönebilir. Hatalı işlemini düzelterek ihale işlemine devam edebilir. Esaslı olarak yaptığı işlem dolayısıyla ise hatanın niteliğine göre ihaleyi iptal etmesi gerekebilir.

Şirket olarak teklif verilmesi halinde, ilgisine göre şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile şirketin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi gerekmektedir.

Sizin durumunuzda öncelikle aşırı düşük sorgulama yapılmış ve idare aşırı düşük sorgulamanızı yeterli görmemiş, itiraz edince teklifiniz içerisindeki belgeler tekrar incelenerek ticaret sicil gazetesindeki şirkete ilişkin ilgilerin yeterli olmadığı dolayısıyla teklif değerlendirme dışı bırakılmış. Burada bazı ayrıntılara bakmak gerekiyor. Ancak bahsettiğiniz şekilde bu sebepten dolayı teklifininizin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği değerlendirilmektedir. Bunun yanında KİK'e itirazen şikayet yoluna gidilmesi durumunda aşırı düşük açıklamanıza güveniyorsanız ve ticaret sicil gazetesindeki bilgiler ile imza sirküleri vs. var ise şirketinizin lehine düzeltici işlem kararı verilebileceği değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap