Aşırı düşük teklif açıklamasının 16:00’a kadar idareye ulaştırılmasının istenildiği durumda, mesai saati bitiminden önce teslim saatinden sonra idareye ulaştırılmış olması durumunda idare tarafından açıklama dikkate alınır mı?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-1423 Sayılı Kararında: İdare tarafından söz konusu istekliye 31.01.2011 tarihinde tebliğ edildiği tespit edilen 27.01.2011 tarih ve 1320 sayılı yazı ile; “Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereği, teklifinizde önemli olduğunu tespit ettiğiniz bileşenleri 04.02.2011 günü saat 16:00’ya kadar bildirmeniz gerekmektedir.” ifadesi kullanılmak suretiyle aşırı düşük teklif açıklama talebinde bulunulduğu ve Kamu […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-1423 Sayılı Kararında:

İdare tarafından söz konusu istekliye 31.01.2011 tarihinde tebliğ edildiği tespit edilen 27.01.2011 tarih ve 1320 sayılı yazı ile; “Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereği, teklifinizde önemli olduğunu tespit ettiğiniz bileşenleri 04.02.2011 günü saat 16:00’ya kadar bildirmeniz gerekmektedir.” ifadesi kullanılmak suretiyle aşırı düşük teklif açıklama talebinde bulunulduğu ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4 üncü maddesi uyarınca açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerektiği hususuna uygun şekilde ihale üzerinde bırakılan istekli açısından yeterli süre tanınmış olduğu, dolayısı ile bu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarını oluşturan belgelerin asıllarının 04.02.2011 tarihi saat 16:00’ya kadar idareye ulaştırılması gerekmekte iken idarece verilen süre aşıldıktan sonra saat 16:55’te söz konusu açıklamaların idareye sunulduğu anlaşıldığından, söz konusu açıklamaların ihale komisyonunca değerlendirmeye alınmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır. 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap