Bakım-onarım ihalesinde sözleşmede yazan rakamdan fazla ödeme yapılabilir mi?

Yayın Tarih: 01.04.2016 04:04
Özet

Merhaba hocam. -bakım onarım ihalesinde , yaklaşık maliyet 100 TL olsun.. bu 100 TL bir yıllık bakım onarım bedelidir. ve bu rakam üzerinden ihaleye çıkılacak.. ancak, işin teknik şartnamesinde farklı bir durum var. teknik şartname de yıllık bakım ücretine ilave olarak, malzeme değişmesi gerekli olan durumlarda, malzeme değiştirilir ve ücreti ödenir diyor. teknik şartname ekinde […]


Merhaba hocam. -bakım onarım ihalesinde , yaklaşık maliyet 100 TL olsun.. bu 100 TL bir yıllık bakım onarım bedelidir. ve bu rakam üzerinden ihaleye çıkılacak.. ancak, işin teknik şartnamesinde farklı bir durum var. teknik şartname de yıllık bakım ücretine ilave olarak, malzeme değişmesi gerekli olan durumlarda, malzeme değiştirilir ve ücreti ödenir diyor. teknik şartname ekinde olan malzeme listesi firmalar tarafından doldurulacak ve teklif zarfı içinde sunulacak. farz edelimki bu malzeme listesi tutarı da 150 TL olsun…

SORU: İhaleye 100 TL üzerinden mi (sadece bakım onarım ücreti), yoksa 250 TL üzerinden mi (bakım onarım ücreti + malzeme bedeli) çıkılacak. aşağıda yazılan "not" doğrultusunda yorumunuz ne olur hocam…

NOT: 1. MALZEME TUTARI 150 TL… bu 150 TL malzeme…belki 5 TL, belki 50 TL belki 150 TL kullanılacak…belki de hiç kullanılmayacak….bilinemez bir durum…çünkü değişmesi gerekli olan malzeme, bir yıllık süre içinde belli olacak..bunu biz idare olarak bilemeyiz

2… ihale ye 100 TL üzerinden çıksak. ve farz edelim ki sözleşmeyi de 100 TL olarak imzalasak. ilerde denetim aşamasında sayıştay kamu zararı var diyemez mi (çünkü sözleşme 100 TL, bir yıl sonra firmaya yapılan toplam ödeme 200 TL)..


Cevabımız

Öncelikle şunu söylemek lazım sözleşmede yazılı tutar üzerinden ödeme iş artışı dolayısıyla en fazla %20'ye kadar yapılabilir. Bunun dışında sözleşme tutarının üzerinde ödeme yapılması mümkün değildir.

İkinci olarak ihalenin Kamu İhale Kanununda belirtilen temel ilkelere uygun olarak hareket edilmesi yani rekabet ve eşit muamele ilkelerinin uygulanması, ihale dokümanında isteklilerin tekliflerine ve idarenin ödeme aşamasına yansıyan belirsiz durumların bulunmaması gerekmektedir.

İhalenizde birim fiyat usulü ile çıkılacak ise birim fiyat teklif cetveli buna göre düzenlenir. Birim fiyat teklif cetvelinde bakım onarım için ayrı, önemli malzemeler için ayrı kalem açılabilir. Teklif fiyata dahil giderler arasına[1] “birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen malzemeler dışında kullanılacak bakım ve onarıma ilişkin bütün malzemeler teklif fiyata dahil olup bunun dışında istekli/yüklenici tarafından herhangi bir ücretlendirme yapılmayacaktır” şeklinde veya buna benzer ifadeler konularak sonuçlandırılabilir.

Götürü bedel üzerinden ihaleye çıkarsanız (teknik şartnamede malzemelerin isimlerinin ve niteliklerini belirtilmesi durumunda) isteklinin değişebilecek ortalama malzemeleri göz önünde bulundurarak teklif verecek olup verilen teklif bedellerinin yüksek çıkma ihtimali olabilir.

Kamu zararı açısından ihale dokümanında bilerek veya taksirle kamu zararına sebebiyet verilmiş ise kamu zararının oluşabileceği değerlendirilmektedir.

 

[1] İdari şartnamenin 25’inci maddesinde yer alan “Teklif fiyata dahil olan giderler” kısımda yazılması; EKAP üzerinden teklif fiyata dahil giderler kısmına gelince belirtilmesi gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap