Bilanço bilgileri tablosu sehven hatalı doldurulduğunda belgeler arasında tablo ile verilen bilanço dikkate alınarak hesaplama yapılır mı

Yayın Tarih: 28.10.2016 10:10
Özet

Üstadım Mrb! Üstadım İhalemiz Hizmet Alımı İhalesi.Yak.Maliyete göre Bilanço ve eşdeğer belgeleri istedik Firma Bilanço bilgileri tablosunda sağlaması gereken oranların üçünü birden sağlaması gerekirken sağlayamamış.Biz de doğal olarak eledik.Fakat firma sehven hata yaptığını kabul ediyor ama ayrıntılı bilanço ve mizanı da koyduk orada biz üç oranı da sağlıyoruz siz Bilanço bilgileri tablosunu değil de,bu bilgileri […]


Üstadım Mrb! Üstadım İhalemiz Hizmet Alımı İhalesi.Yak.Maliyete göre Bilanço ve eşdeğer belgeleri istedik Firma Bilanço bilgileri tablosunda sağlaması gereken oranların üçünü birden sağlaması gerekirken sağlayamamış.Biz de doğal olarak eledik.Fakat firma sehven hata yaptığını kabul ediyor ama ayrıntılı bilanço ve mizanı da koyduk orada biz üç oranı da sağlıyoruz siz Bilanço bilgileri tablosunu değil de,bu bilgileri dikkate almanız gerekirdi diye şikayet başvurusu yaptı .Biz ise İsteklinin beyanı esastır diye değerlendirme dışı bıraktık.Bu konuda bir öneri ya da bilgi sunar mısınız? Yani firma doğru mu?Değerlendirme yaparken ayrıntılı bilançoyu mu dikkate alacağız? Yoksa Bilanço Bilgileri Tablosu bizim için yeterli mi? TEŞEKKÜRLER!


Cevabımız

Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğiğnin 35'inci maddesinin ikinci fıkrasında;

Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./1. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

Aynı fıkranın adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca “sunduğu belgelerde” ihale dokümanında belirtilen kriterlerin sağlaması zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda bilançosunu ve bilanço bilgilerini tablosunu beraber sunmuş ise, bilanço bilgileri tablosu da meslek mensubu tarafından onaylı bilanço üzerinden düzenlenmiş ise bilanço üzerindeki bilgiler esas alınarak kontrol yapılabileceği değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap