ihale-soru-cevap-logo.png

" sonrası " ile Etiketlenmiş İçerikler


Merhaba, İdaremizce yapım işinde 7161 sayılı Kanuna göre yüklenici tarafından başvurulan tasfiyeye idaremizce olumsuz cevap verilmiş ve yüklenici mali acz içinde bulunduğundan ortalama seviyesinde olan inşaatın tasfiye işlemleri gerçekleştirilme aşamasındadır. Tasfiyemiz bu hafta bitiyor ancak yüklenici tarafından yapılan all risk sigortasının süresi Şubat 2020 sonuna kadar devam ediyor. Bu aşamada idaremizce tasfiye sona erince […] << Devamını Oku>> [177]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklilerin İdari Şartnamenin 7.5.3.4’üncü maddesinde ve ürünlere ait Teknik Şartnamelerde istenilen Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini bu ürünler için sunması mümkün olmadığından mevcut ihale dokümanının ihaleye sağlıklı teklif verilmesine engel teşkil ettiği hk. << Devamını Oku>> [809]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale komisyonu üyesi olan ve ihale sonrası kazanan firmanın teklif mektubunun değiştirilmesi eylemine iştirakleri sabit bulunmayan sanıkların ihale yönetmeliğine aykırı olarak bilahare teklif mektuplarının değiştirilmesine yol açacak biçimde açılan iç zarfların listesini yapmamak ayrıca sanık yönünden fiilen komisyon toplantısına katılmadığı halde hazırlanan raporu imzalamaktan ibaret eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu hk. << Devamını Oku>> [489]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin niteliği göz önünde bulundurulduğunda iddia kapsamında belirtilen elektrik, su ve doğalgaz tüketim miktarlarına ilişkin giderlerin idarece yardımcı giderler içinde değerlendirildiği ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmadığı görülmüş olup, bahse konu giderlerin (elektrik, su ve doğalgaz) İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan, “… detayı teknik şartnamede belirtilen diğer tüm giderler teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi uyarınca teklif fiyata da << Devamını Oku>> [1174]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin taşımalı ilköğretim öğrencilerine 180 gün süreli yemek verilmesi işi olduğu, yemeğin veya kumanyanın isteklilere ait olan araçlarla okullara götürüleceği, ancak yemek taşıma işinde farklı büyüklükte ve kapasitede araçlar kullanılması mümkün iken idarenin her bir aracın kapasitesini 250 öğrencilik yemek alacak şekilde belirlediği, 2012 modelden daha ileri yaşta olan araçların da ihale konusu iş kapsamında kullanılmasının mümkün olduğu, ayrıca araçların kendi malı olarak istenilm << Devamını Oku>> [823]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kesinleşen ihale kararına yapılan itiraz sonrası Kamu İhale kurulu düzeltici işlem belirlenmesine karar verdi ve üzerine ihale kalan firmanın teklifini değerlendirme dısı bıraktı. yeni karar yazıldı şimdi tekrar kesinleşen ihale kararını tebliğ etmekmi gerekir yoksa sözleşme davet mi << Devamını Oku>> [564]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

mrb.Anahtar teslim bir yapım işi ihalesinde seviyelerine gelmiş bir inşaatın 20. md. uyarınca feshi halinde düzenlenecek kesin hakediş raporuna ihtirazi kayıt düşebilir miyiz?Ya da başka hangi yolları izleyebiliriz.. dava sürecine geçeceğimizden ,şu an için mevcut inşaatın durumunun delil tespitini yaptırmaktayız.bilir kişi raporunu beklemekteyiz… << Devamını Oku>> [524]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öncelikle iyi günler ve iyi çalışmalar dilerim hocam. Benim sorum, 15.01.2018 tarihinde bir ihale gerçekleştirdik. 16.01.2018 tarihinde ihaleye katılan tüm isteklilerin yasaklılık teğidi alındı ve yasaklı firma olmadığı görüldü. Ancak 26.01.2018 tarihinde komisyon kararı sonrası ihale yetkilisi onayı öncesi alınan yasaklılık sorgusunda komisyon tarafından en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen iş ortaklığında pilot ortağın (gerçek [&h << Devamını Oku>> [473]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Pilot ve özel ortak hakkında örnek işi bedeli 30.000.000,00 TL kurumun istediği iş bitirme belgesi istiyor. ortaklardan (A FİRMASI) 12.500.000,00 TL , ortaklardan ( B FİRMASI) iş bitirme belgesinde sıkıntı yoktur. Burda Pilot ortak hangi firma olmalı, özel ortak hangi firma olmalı ve hangisi yukarıdaki yazılı tutarlara göre % yüzde oranında örnek verebilirmisiniz. Bu […] << Devamını Oku>> [2400]