Doğrudan teminde ayrı malzemeler için ayrı teklifler istenebilir mi?

Yayın Tarih: 02.04.2017 10:04
Özet

Sayın Hocam, iş sağlığı ve güvenliği için ayrı malzemeler için ayrı firmalara teklif verilebilir mi ya da peyder pey alım yapılabilir mi?


Sayın Hocam, iş sağlığı ve güvenliği için ayrı malzemeler için ayrı firmalara teklif verilebilir mi ya da peyder pey alım yapılabilir mi?


Üst Konuları: Doğrudan Temin

Benzer Yazılar

Cevabımız

Doğrudan temin de piyasa fiyat araştırması tutanağında kalem açılarak herbir kalem için fiyatı uygun veren istekliden firmadan temin edilebilir. Teklifler firmalardan teklif alınarak yapılıyor ise söz konusu teklifler tamamı için veya ayrı ayrı kalemler için tekliflerin geçerli olduğu yazılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Eşik değerlerin altına düşmemek amacıyla kısımlara bölünmemesi ilkesi gereği, alınacak mal veya hizmetin ihtiyacının uygun şekilde belirlenmesi eğer limitler açısından doğrudan temin limitini aşıyor ise ihale usullerini kullanmak gerekecektir.  Bunun yanında ihtiyaç belirlendiğinde doğrudan temin limitine uymakta ve aljmı yapılmış ancak alım yapıldıktan sonra tekrar ihtiyaç ortaya çıkmış ise limitler dahilinde doğrudan temin yöntemi kullanılabilir. Burada ihtiyacın öncelikle iyi bir şekilde tanımlanması, diğer taraftan ihtiyaç alınırken ihale yapmak yerine ihtiyaçları bölerek doğrudan temin yöntemini usulune uygun olmacak şekilde kullanılmasının doğru olmayacağının aşikar olduğu değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap