Doğrudan Teminle Yapılan Sözleşmede İş Artışının Olup Olmadığı Konusu

Yayın Tarih: 02.08.2017 09:08
Özet

İyi günler…Doğrudan temin 22/a maddesine göre yaptığımız alımda sözleşmemize %20 iş artışı maddesi koymamızda bir sakınca var mı ? şimdiden teşekkürler… kolay gelsin…


İyi günler…Doğrudan temin 22/a maddesine göre yaptığımız alımda sözleşmemize %20 iş artışı maddesi koymamızda bir sakınca var mı ? şimdiden teşekkürler… kolay gelsin…


Cevabımız

4735 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan İhaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsadığı hüküm altına alınmış, iş artışının ise bu kanuna göre imzalanan mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerine uygulanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24’üncü maddesine göre iş artışı yapılması ve bu maddede belirtilen iş artışı kuralları doğrudan teminde mümkün değildir.

Ancak Doğrudan temin bir ihale olmadığından bu kapsamda temin edilen ihtiyaçlar için sözleşme yapılmış ise 4735’de hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacağı belirtildiğinden, doğrudan temin sözleşmeleri Borçlar Kanunu hükümlerine tâbidir.

Dolayısıyla Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinde limit belirtilen hallerde limiti aşmamak (22/d maddesi) ve sözleşmede belirtilmesi şartıyla doğrudan teminle yapılan sözleşmelerde 4735 sayılı Yasa'nın 24'üncü maddesindeki kısıtlamalara tabi olunmaksızın İş artışı yapılabilir. Bunun yanında doğrudan temin onay belgesinde iş artışı ile ilgili kısıtlamanın bulunmaması veya buna benzer bir ifadenin yer almaması ve onay belgesine ekli piyasa fiyatı araştırma tutanağında alınan mal, hizmet veya yapım ile fiyatların bulunması gerektiği kanaatindeyiz. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap