Engelli ve eski hükümlü personel çalıştırılma zorunluluğunun istisnaları nelerdir?

Yayın Tarih: 02.12.2015 01:12
Özet

4857 sayılı ve 854 sayılı kanun hükümlerine göre engelli işçi çalıştırma zorunluluğu mevcuttur. İşin niteliği gereği fiili olarak engeli işçi çalıştırmanın mümkün olmadığı durumlarda engelli işçi çalıştırma zorunluluğu var mıdır? Engelli işçi ve eski hükümlü çalıştırılma zorunluluğunun istisnaları var mıdır?


4857 sayılı ve 854 sayılı kanun hükümlerine göre engelli işçi çalıştırma zorunluluğu mevcuttur. İşin niteliği gereği fiili olarak engeli işçi çalıştırmanın mümkün olmadığı durumlarda engelli işçi çalıştırma zorunluluğu var mıdır? Engelli işçi ve eski hükümlü çalıştırılma zorunluluğunun istisnaları var mıdır?


Benzer Yazılar

Cevabımız

MEVZUAT İSTİSNASI

6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 15’inci maddesinde “2828 sayılı Kanunun 16’ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ev tipi sosyal hizmet birimleri, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamındadır.”” hükmü yer almaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

…” hükmü bulunmaktadır.

Buna göre ev tipi sosyal hizmet birimleri 4857 sayılı İş Kanunu’ndan istisna tutulduğu anlaşılmaktadır.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “Kanunda geçen …

11. “Çocuk evleri”; 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı ev birimlerini,

12.“Çocuk Evleri Sitesi”; Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşu,

13.“Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri”; Çocuk, kadın, engelli ve yaşlılar ile bakım veya barınma ihtiyacı olan kişilere hizmet verilen mesken niteliğindeki yatılı sosyal hizmet birimlerini,…

İfade eder.” hükmü yer almaktadır.

Mevzuatın yukarıda yer alan hükümleri çerçevesinde Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre çocuk evlerinin “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri” olarak tanımlandığı, 6518 sayılı Kanun ile getirilen ek madde hükmü ile “Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimlerinin” 4857 sayılı İş Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamına alındığı anlaşıldığından , engelli personel çalıştırılması hususunda herhangi bir düzenleme yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

İŞİN ÖZELLİĞİNE GÖRE İSTİSNA

Teknik şartnamede;

İhale konusu işin niteliği gereği vardiya sistemi ile yürütüldüğü ve/veya engelli personellere idari izin verilmesi halinde işin aksayacağı öngörülen işlerde ÇALIŞTIRILMAYABİLİR.

Konuyla ilgili 

http://ihalece.com/KararSayfasi.aspx?d=1259 karardan yararlanabilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap