ihale-soru-cevap-logo.png

" değerlendirmeye " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.III-649 Sayılı Kararında: İhalede, zeyilname ile belirlenen yeni ihale tarihine paralel şekilde, geçici teminat mektuplarının süresine ilişkin bir değişikliğe gidilmediği görülmekle birlikte, mevzuatın anılan hükümleri gereğince, teminat mektuplarındaki geçerlilik tarihinin, ihale dokümanının 24.1 inci maddesinde belirtilen teklif geçerlilik süresi (60 gün) esas alınarak, bu sürenin bitiminden itibaren << Devamını Oku>> [524]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde benzer işe ait olmayan iş deneyim belgeleri de puanlamada değerlendirmeye alınması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [715]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin sunduğu iş bitirme belgesine konu işin sözleşme tarihinin 22.11.2010 olduğu, iş bitirme belgesine konu işteki sığınak binası yapılması işinin tutarının 473.629,72 TL olduğu, ayrıca ihale ilan tarihinin 06.09.2012 olduğu anlaşıldığından, bu iş bitirme belgesine konu işin ihaledeki benzer işe konu kısmının güncellenmiş tutarının 540.422,97 TL olduğu, bu güncellenmiş tutarın (540.422,97 TL) İdari Şartname’nin 7’nci maddesi uyarınca başvuru sahibinin teklif bedelinin (3.781.000,00 << Devamını Oku>> [1006]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif zarfının üzerinde idare adresinin “T.C.K. 12. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Erzurum” olarak yer aldığı, İdari Şartname’de tekliflerin sunulacağı adresin “Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Erzurum” belirlendiği, Erzurum ili içerisinde ihaleyi gerçekleştiren idare ile aynı ada sahip başka kurum bulunmayacağı ve başvuru sahibi tarafından teklif zarfının idareye elden teslim edildiği dikkate alındığında, teklif zarfı üzerinde yer alan adresin idareyi tarif edecek düzeyd << Devamını Oku>> [593]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

iyi günler, doğrudan temin alımlarında firma yasaklı olduğu anlaşılırsa ekapda değerlendirmeye dahil edecekmiyiz. Teşekkürler. << Devamını Oku>> [668]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel taşıması ihalelerinde sınır değer belirlenirken aritmetik ortalamaya alınacak olan fiyat tekliflerinden yaklaşık maliyetin üzerinde olan fiyat teklifleri de değerlendirmeye alınır mı? << Devamını Oku>> [926]