İdare tarafından ihale tarihi zeyilname yapılarak ertelenmesi durumunda, geçici teminat mektubunun teklif geçerlilik süresini ilk ihale tarihine göre bildiren isteklinin teklifi değerlendirmeye alınır mı?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.III-649 Sayılı Kararında: İhalede, zeyilname ile belirlenen yeni ihale tarihine paralel şekilde, geçici teminat mektuplarının süresine ilişkin bir değişikliğe gidilmediği görülmekle birlikte, mevzuatın anılan hükümleri gereğince, teminat mektuplarındaki geçerlilik tarihinin, ihale dokümanının 24.1 inci maddesinde belirtilen teklif geçerlilik süresi (60 gün) esas alınarak, bu sürenin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.III-649 Sayılı Kararında:

İhalede, zeyilname ile belirlenen yeni ihale tarihine paralel şekilde, geçici teminat mektuplarının süresine ilişkin bir değişikliğe gidilmediği görülmekle birlikte, mevzuatın anılan hükümleri gereğince, teminat mektuplarındaki geçerlilik tarihinin, ihale dokümanının 24.1 inci maddesinde belirtilen teklif geçerlilik süresi (60 gün) esas alınarak, bu sürenin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenmesi gerektiği, ihale tarihinin daha ileri bir tarihe alınmasının, isteklinin 18.01.2010 tarihli teklif mektubundaki 60 günlük teklif geçerlilik süresinin de yeniden düzenlenerek daha ileri bir tarihin belirlenmesine sebebiyet vereceğinin açık olduğu, Dolayısıyla istekli tarafından geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin belirlenmesinde bu hususa dikkat edilmesi gerektiği ve bu husustaki sorumluluğun da teklifin hazırlanması kapsamında istekli üzerinde olduğu, bu çerçevede mevzuatın amir hükmü gereğince, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden daha az süreli bir teminat mektubunun kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, teklifin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlemin anılan mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap