Hastane işinden dolayı aldığım iş yönetme belgesi ile b3 grubu benzer iş istenen ihalelere girebilir miyim?

Yayın Tarih: 06.07.2022 09:07
ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba elektrik mühendisiyim İş yönetme belgem var hastanede yapım işinde proje müdürü olarak çalıştım ben bu iş yönetme belgem ile b3 grubu benzer iş istenen kamu ihalesine girebilir miyim özetle elektrik mühendisiyim iş yönetme belgemden dolayı inşaat grubu işlere girebilir miyim?
Teşekkür ederim.

Cevabımız

İyi günler ,

Proje Müdürlerine İş Yönetme Belgesi İş deneyim belgeleri taahhüt edilen işlerde yüklenici konumunda olan tüzel veya gerçek kişilerce yapılan işin karşılığında alınabileceği gibi o iş kapsamında denetleme veya yönetme görevinde bulunan mimar ve mühendislerce de iş denetleme veya iş yönetme belgesi olarak alınabilmektedir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde, geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi” düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

İş yönetme belgeleri, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamayacağı, belgeler devredilemeyeceği, kiraya verilemeyeceği ve satılamayacağı Kanunun 10’uncu maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Yine Kanun’da, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunlu tutulmuştur.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.4 maddesinde (Ek-1)’de yer alan listedeki işlerle ilgili; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, yapılacak işin niteliği ile bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir. ….

 “BII grubu veya BII grubu işin onarım işi”nin yanında “BIII grubu veya BIII grubu işin onarım işi” de benzer iş olarak belirtilebilecektir. Düzenlemesi ile b3 tipi ,işler onarım işleri olarak tespit edilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre, Sizin b3 işlere iş yönetme belgesi ile ihale girme hakkınız vardır.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap