ihale-soru-cevap-logo.png

" Malzemeli " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi isteklinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan 3’üncü iddiası incelendiğinde; Teknik Şartname’nin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı 5.10’uncu maddesinde düzenlenen tablo da yer verilen “Çöp Konteynırı (240 lt)”, “Çöp Konteynırı (120 lt)”, “Tıbbi Atık Konteynırı (240 lt)”, “Paspas Arabası”, “Geri dönüşüm ünitesi”, “Mavi-Kırmızı Geri Dönüşüm ünitesi”, “Siyah-Mavi Geri Dönüşüm Ünitesi”, “Kat Arabası”, “Kat Temizlik Arabası”, “İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı Aparatı” ve “İçten Çekme << Devamını Oku>> [1001]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

“Malzemeli yemek hizmeti alımı” işinin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, bununla birlikte ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmiş olması nedeniyle de aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik giderlerine ilişkin açıklama yapılması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [408]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde "ana çiğ girdi" ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılacağı açıklanmış olup, anılan maddeye göre "poğaça", "simit" ve "açma"nın herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılmayacağı ve ana çiğ girdiler dışındaki unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı dikkate alındığında R...ta Yem. Tic. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu girdilerin tevsikine ilişkin açıklamal << Devamını Oku>> [1222]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin yemek hazırlama, yemek servisi ve yemek dağıtımı hizmeti alımı işi olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde miktarları verilmiş olan öğün başına fiyat teklifi alındığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesine göre malzemeli yemek hizmeti alımı ihalelerinde işi yerine getirecek asgari personel sayısının ihale dokümanında düzenlenmesine dair bir zorunluluğun bulunmadığı, bununla beraber Teknik Şartname’de personel sayısına ve niteliğine ilişkin düzenlemelere yer verildiği << Devamını Oku>> [1486]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, söz konusu ihalede çalıştırılacak personele ödenecek ücretlere ilişkin maliyetlere, genel temizlik hizmetinin yerine getirilmesi süresince kullanılacak temizlik sarf malzemelerine ilişkin maliyetlere ve %5 oranında kar payına yer verildiği görülmüş olup ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen ilaçlama hizmetine ilişkin maliyetlerin idarece yaklaşık maliyetin hesaplarına dahil edilmediği anlaşılmıştır. İdarec << Devamını Oku>> [1002]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan maddede yer alan yemek çeşitleri ve girdi gramajlarını gösteren listenin sonundaki dipnotta “Not: İdarenin ve diyetisyenin onayı ile malzeme ve gramajlar aynı kalmak koşulu ile farklı yemekler yaptırılabilir.” açıklaması bulunmaktadır. İdarece düzenlenen Teknik Şartname ’de bir yılık örnek menü düzenlemesi yapıldığı, yukarıda bahsedilen Teknik Şartname dipnotunda belirtildiği üzere aynı menülerin ikinci yılda da kullanılacağı, anılan Şartname’de yemeklerin içeriklerine, çiğ girdi gramajla << Devamını Oku>> [1025]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin niteliği göz önünde bulundurulduğunda iddia kapsamında belirtilen elektrik, su ve doğalgaz tüketim miktarlarına ilişkin giderlerin idarece yardımcı giderler içinde değerlendirildiği ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmadığı görülmüş olup, bahse konu giderlerin (elektrik, su ve doğalgaz) İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan, “… detayı teknik şartnamede belirtilen diğer tüm giderler teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi uyarınca teklif fiyata da << Devamını Oku>> [1106]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-1292 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinin açıklamalarından “Malzemeli yemek hizmeti alımı” işinin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, bununla birlikte ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmiş olması nedeniyle de aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında  işçilik giderlerine ilişkin açıklama yapılmas << Devamını Oku>> [555]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba, yapmış olduğumuz malzemeli yemek ihalesinde çalıştırılacak personelin ne kadar maaş alacağını yazdık, bu personeller için teklif cetvelinde ayrı kalem açmadık ama fiyat farkı yazmayı unutmuşuz, bugün ihaleye itiraz geldi fiyat farkı yazmamamız gerektiğine ilişkin, sizce ihalemiz iptal olur mu? << Devamını Oku>> [354]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında Malzemeli temizlik ihalesi yaklaşık maliyet hesaplanırken, temizlik malzemesi için piyasa araştırması yaptık ve ekaptaki işçilik hesaplama modülündeki asgari işçilik maliyeti ile malzeme fiyatlarına %3 firma karı ve %4 sözleşme ve genel giderler ekledik. işçilik gider: 1.000.000 temizlik malzemesi: 30.0000 işçilik kâr (%3) :30.000 malzeme kar(%3): 900 işçilik genel gi << Devamını Oku>> [746]