Malzemeli yemek pişirme, kahvaltı hazırlama yemek hizmeti alımı işinde Teknik Şartname’de bir yıllık normal yemek menüsünün isimlerinin verildiği, ancak yemeklerin çoğuna ait gıda rasyolarının bulunmadığı durumda ihale iptal edilir mi?

Özet

Anılan maddede yer alan yemek çeşitleri ve girdi gramajlarını gösteren listenin sonundaki dipnotta “Not: İdarenin ve diyetisyenin onayı ile malzeme ve gramajlar aynı kalmak koşulu ile farklı yemekler yaptırılabilir.” açıklaması bulunmaktadır. İdarece düzenlenen Teknik Şartname ’de bir yılık örnek menü düzenlemesi yapıldığı, yukarıda bahsedilen Teknik Şartname dipnotunda belirtildiği üzere aynı menülerin ikinci yılda da kullanılacağı, anılan Şartname’de yemeklerin içeriklerine, çiğ girdi gramajlarına ve gıda maddelerinin özelliklerine yer verildiği, Teknik Şartname’nin “Gramajlar” başlıklı 18’inci maddesinde yer alan düzenleme ve söz konusu maddede yer alan yemek çeşitleri ve girdi gramajlarını gösteren listenin sonundaki dipnotta yer verilen açıklamalardan yemeklerin hazırlanmasında kullanılacak malzemelerin ve gramajların aynı kalması koşuluyla farklı yemekler yaptırılabileceğinin anlaşıldığı, ihale konusu iş kolunda faaliyet gösteren basiretli bir tacirin yemeklerde kullanılacak malzemeleri ve söz konusu malzemelere ilişkin gramajları değiştirmeksizin benzer yemekler oluşturabilmesinin önünde bir engel bulunmadığı dikkate alındığında ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin teklif vermeye engel bir nitelikte olmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

      

Toplantı No

: 2015/069

Gündem No

: 66

Karar Tarihi

: 25.11.2015

Karar No

: 2015/UH.I-3176

 

Şikayetçi: 

…. Yemek Fabrikaları Gıda İnş. Tem. Hizmet Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. 

          İhaleyi Yapan Daire: 

İstanbul İli Kamu Hastaneleri Birliği (Anadolu Kuzey) Genel Sekreterliği 

          Başvuru Tarih ve Sayısı: 

28.10.2015 / 85667 

          Başvuruya Konu İhale: 

2015/90023 İhale Kayıt Numaralı "2016-2017 Yılları 24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım Ve Sonrası Yemek Hizmeti Alımı" İhalesi 

 

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul İli Kamu Hastaneleri Birliği (Anadolu Kuzey) Genel Sekreterliği tarafından 26.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2016-2017 Yılları 24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak E.. Yemek Fabrikaları Gıda İnş. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 19.10.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.10.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.10.2015 tarih ve 85667 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.10.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2784 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

 KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

2) İhaleye ait Şartnameler ve ekleri incelendiğinde Teknik Şartname’de bir yıllık normal yemek menüsünün isimlerinin verildiği, ancak yemeklerin çoğuna ait gıda rasyolarının bulunmadığı, bu eksiklikler nedeni ile teklif oluşturamayarak ihaleye katılamadıkları, bu konuda emsal kurul kararlarının yer aldığı bu sebeplerden dolayı bahse konu ihalenin iptal edilerek eksikliklerin yeniden düzenlenmesi gerektiği,iddialarına yer verilmiştir.

 Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Menüler” başlıklı 17’nci maddesinin dip notunda “Normal yemek listesi bir yıllık yapılmış olup, sözleşmenin ikinci yılında da aynı menüler kullanılacaktır. Listede yer alan menüler zaruri hallerde idarenin onayı ile değiştirilebilecektir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Gramajlar” başlıklı 18’inci maddesinde “Kahvaltı, normal yemek ve diyet yemeklerinde uygulanacak gramajlar T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğine bağlı kalınarak düzenlenmiştir. Yemekler hazırlanırken kullanılan gıda maddelerinde bu gramajlardan aşağı inilmeyecektir. Hastanelere yemek hizmetini verecek yüklenici firmanın uygulayacağı gramajlar aşağıda verilmiştir. Ancak bu listede olmayan yemeklerde diyet uzmanlığınca menüye yazıldığı takdirde yüklenici firma tarafından itiraz edilmeden yapılacaktır. Bu yemeklerde kullanılan gramajlar, verilen gramajlar listesindeki benzer yemekler temel alınarak diyet uzmanlığınca belirlenir. Gramaj listesi dışında köfte ve et yemeklerinin soslarında kullanılacak unu yemek firması temin edecektir.

Normal yemeklerin ihtiva edeceği malzemelerin (çiğ olarak) cins ve miktarlarını gösterir listedir. Yemeklerin ihtiva edeceği malzemelerin cins ve miktarlarını gösteren listede belirtilen; dana eti (karkas halinde alınan) ve tavuk eti miktarları kemiksiz olarak belirtilmiştir.

Alternatifleri olan besinlerde, (örneğin ceviz-hindistan cevizi, dondurulmuş-taze vb.) mutfak sorumluları tarafından uygun görülen ürün firmadan istenecektir.

Hoşaf ve kompostolara 1 porsiyona 0,3 gr. karanfil eklenecektir.” düzenlemesi,

Anılan maddede yer alan yemek çeşitleri ve girdi gramajlarını gösteren listenin sonundaki dipnotta “Not: İdarenin ve diyetisyenin onayı ile malzeme ve gramajlar aynı kalmak koşulu ile farklı yemekler yaptırılabilir.” açıklaması bulunmaktadır.

İdarece düzenlenen Teknik  Şartname ’de bir yılık örnek menü düzenlemesi yapıldığı, yukarıda bahsedilen Teknik Şartname dipnotunda belirtildiği üzere aynı menülerin ikinci yılda da kullanılacağı, anılan Şartname’de yemeklerin içeriklerine, çiğ girdi gramajlarına ve gıda maddelerinin özelliklerine yer verildiği, Teknik Şartname’nin “Gramajlar” başlıklı 18’inci maddesinde yer alan düzenleme ve söz konusu maddede yer alan yemek çeşitleri ve girdi gramajlarını gösteren listenin sonundaki dipnotta yer verilen açıklamalardan yemeklerin hazırlanmasında kullanılacak malzemelerin ve gramajların aynı kalması koşuluyla farklı yemekler yaptırılabileceğinin anlaşıldığı, ihale konusu iş kolunda faaliyet gösteren basiretli bir tacirin yemeklerde kullanılacak malzemeleri ve söz konusu malzemelere ilişkin gramajları değiştirmeksizin benzer yemekler oluşturabilmesinin önünde bir engel bulunmadığı dikkate alındığında ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin teklif vermeye engel bir nitelikte olmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap