Tasfiye sonrası yüklenicinin yaptırdığı all risk sigortasını kullanılabilir miyiz? Yoksa idarece kendimiz all risk sigortayı hemen yaptırmalı mıyız?

Özet

Merhaba, İdaremizce yapım işinde 7161 sayılı Kanuna göre yüklenici tarafından başvurulan tasfiyeye idaremizce olumsuz cevap verilmiş ve yüklenici mali acz içinde bulunduğundan ortalama %93 seviyesinde olan inşaatın tasfiye işlemleri gerçekleştirilme aşamasındadır. Tasfiyemiz bu hafta bitiyor ancak yüklenici tarafından yapılan all risk sigortasının süresi Şubat 2020 sonuna kadar devam ediyor. Bu aşamada idaremizce tasfiye sona erince […]


Merhaba, İdaremizce yapım işinde 7161 sayılı Kanuna göre yüklenici tarafından başvurulan tasfiyeye idaremizce olumsuz cevap verilmiş ve yüklenici mali acz içinde bulunduğundan ortalama %93 seviyesinde olan inşaatın tasfiye işlemleri gerçekleştirilme aşamasındadır. Tasfiyemiz bu hafta bitiyor ancak yüklenici tarafından yapılan all risk sigortasının süresi Şubat 2020 sonuna kadar devam ediyor. Bu aşamada idaremizce tasfiye sona erince mi all risk sigorta yaptırmalıyız yoksa yüklenici yapılan all risk sigortası süresi bittiğinde yaptırsak olur mu? (Sigorta şirketleri tasfiye aşamasından sonra yeni ihaleye çıkılıncaya kadar sigorta yapmaya yanaşmıyor) Teşekkürler.

Cevabımız

Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde all risk (Bütün Riskler) sigortası; fesih veya tasfiye olur tarihinden başlamak üzere iş, yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderleri idare tarafından karşılanır. [1]

Standart all risk poliçesinde ise şu ifadeler yer almaktadır; “İnşaatın belirlenen tarihten önce kısmen veya tamamen bitirilip işverene teslimi ve/veya kullanıma başlanması halinde, inşaat bütün riskler teminatı süresi bu kısımlar için herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sona erer ve poliçede temin edilmişse bakım devresi teminatı başlar. Sigortaya konu olan inşaat işleri ile ayrıca sigorta edilmişse bakım devresi süresi poliçede gösterilen tarihte bitirilmediği takdirde, teminat müddeti mutabık kalınacak ek bir prim karşılığı uzatılır.

Sigortaya konu teşkil eden inşaat işlerine herhangi bir sebeple devamlı olarak en az bir aydan fazla süreyle ara verilirse, bu takdirde sigortalının yazılı ihbarı üzerine sigorta teminatı durur. Eğer sigortalı durma esnasındaki rizikolarla ilgili teminatın devamını isterse, durma süresi ile ilgili şart ve ek fiyat taraflarca tespit edilir. İnşaat faaliyetlerine tekrar başlanmasını müteakip işlemeyen gün sayısı kadar sigorta süresi uzatılır.” Denilmektedir.

Görüleceği üzere all risk (Bütün Riskler) sigortasında taraflar sigorta ettiren sigortalı olarak yüklenici sigorta eden ise sigortacıdır, idare burada yararlanan konumunda olup sigorta poliçesinde herhangi bir borç ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu kapsamda all risk sigortası süresince sigorta kapsamında bir olay gerçekleştiğinde sigortacı tarafından ödeme yüklenici hesabına yapılır. Bu kapsamda tasfiye sonrasında, tasfiye olur tarihinden başlamak üzere iş, yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar idare adına sigorta ettirilmesi ve bu süreye ait sigorta giderleri idare tarafından karşılanması doğru olacaktır.

[1] YİGŞ.Md.9.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap