ihale-soru-cevap-logo.png

" vekaletname " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişiliğe haiz firmanın, ihalede sunulması gereken imza sirkülerini sunmamıştır. Vekaletname ekinde imza sirkülerinin bulunması yeterli olur mu? << Devamını Oku>> [169]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer alan tespitler çerçevesinde idare tarafından birlikte hareket ettikleri belirtilen İ...kyolum Orm. Ürn. İnş. Haf. Nak. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ile M...etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortaklarının birbirinden farklı kişiler olduğu, dolayısıyla aralarında organik bir bağ bulunmadığı, M...etoğlu İth. İhr. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Şanlıurfa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Viranşehir ticaret sicilinde kaydının bulunduğu, anılan isteklinin belirtilen << Devamını Oku>> [811]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan isteklinin aşırı düşük teklif dosyası incelendiğinde ise tüm belgelerde imzası bulunan A F Ö’a ait vekâletnamenin noter onaylı suretinin ve imza beyannamesinin fotokopi olarak sunulduğu, şirket müdürü Yılmaz ......’e ait “Müstenidattır. Tek başına kullanılamaz” ibareli vekâletname ve imza sirkülerinin de fotokopisinin sunulduğu anlaşılmıştır. İsteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunma iradesini gösteren ve sunulan açıklamaların istekli adına yapıldığını tevsik eden bir belge olan vekâ << Devamını Oku>> [1497]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda; aktarılan Kanun hükümlerine göre, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar doğrudan veya dolaylı olarak yahut alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağından, yasaklı müdür aracılığı ile dolaylı olarak ihaleye teklif veren davacı şirketin teklifinin, 4734 sayılı Kanun'un 11. maddesinin son fıkrası uyarınca değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydında hukuka aykırılık bulunmadığından, itirazen şikâyet başvurus << Devamını Oku>> [908]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam, 1. İhaleye teklif verecek olan kişilerden, zarfı vermeye yetkli olduklarına dair vekaletname isteyebilirmiyiz ? 2. Taşımalı eğitim ihalesi. bu ihalede rehber personelde var.. (ÖRNEK maliyet 100 TL ve personel maliyeti 50 TL kalan diğer 50 TL ise araç için.birim fiyat cetvelinde hem personel için , hem araç için ayrı satır açılmış, ppersonel için KİK İŞÇİLİK […] << Devamını Oku>> [318]