Faaliyet belgesinin tarihi ihale tarihinden bir önceki yıla ait olması durumunda istekli ihale dışı bırakılır mı?

Yayın Tarih: 11.03.2016 02:03
Özet

Ticaret ve sanayi odalarından alınan faaliyet belgelerinin, ihale veya davet tarihinden bir önceki yıla ait olması durumunda ilgili istekli ihaleden elenir mi? konu ile ilgili kik kararı mevcut mudur? Kolay Gelsin…


Ticaret ve sanayi odalarından alınan faaliyet belgelerinin, ihale veya davet tarihinden bir önceki yıla ait olması durumunda ilgili istekli ihaleden elenir mi? konu ile ilgili kik kararı mevcut mudur? Kolay Gelsin…


Cevabımız

Bildiğiniz gibi Uygulama yönetmeliklerinde "aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler kısmında 

İhalelerde aday veya isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

istenilmesi zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda faaliyet belgesinin ihale veya davet tarihininden bir önceki yıla ait olması durumunda ihale dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

Kolaylıklar diliyorum.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap