Fiyat farkı hesabında yüklenicinin raporu teslim ettiği tarih mi yoksa idarenin onay tarihi mi esas alınır?

Yayın Tarih: 01.04.2016 03:04
Özet

Hocam merhaba. Danışmanlık Hizmet Alımı işleri için bir sıkıntımız var. Fiyat farkı yönetmeliğinde; Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ay. ifadesi yer almaktadır. buna göre uygulama ayını, yüklenicinin raporu teslim ettiği tarih mi almak lazım yoksa idarenin onay tarihini mi almak lazım. Teşekkür ederim. kolay gelsin.


Hocam merhaba. Danışmanlık Hizmet Alımı işleri için bir sıkıntımız var. Fiyat farkı yönetmeliğinde; Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ay. ifadesi yer almaktadır. buna göre uygulama ayını, yüklenicinin raporu teslim ettiği tarih mi almak lazım yoksa idarenin onay tarihini mi almak lazım. Teşekkür ederim. kolay gelsin.


Üst Konuları: Fiyat Farkı

Cevabımız

Kontrol teşkilatı tarafından, gerçekleştirilen hizmette önemli ve işin fonksiyonelliğini engellediği için idarenin ihtiyacını karşılama açısından kabul edilemez eksiklik veya kusurların bulunduğu tespit edilirse durum idareye bildirilir ve kabul aşamasına geçilmez.

İdare, bu bildirim üzerine hizmetin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması için yükleniciye nedenleri açıkça belirtilen en az yirmi gün süreli bir ihtarda bulunarak hizmetin tamamlanmasını ister.

Verilen bu sürede eksikliklerin giderilerek kabul için yüklenici tarafından ikinci başvurunun yapılmasını müteakip, Kontrol Teşkilatı tekrar bir inceleme yapar ve kusur ve eksiklikleri giderilmiş haliyle hizmetin Sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve İdarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu, tespit ettiği eksiklikleri de gösteren bir listenin eklendiği “Danışmanlık Hizmetleri Kabul Teklif Belgesi” düzenlenmek suretiyle yetkili makama bildirir

Muayene ve kabul komisyonunca kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılarak yüklenici hangi tarihte bitirmiş ise bu bitim tarihi de itibar edilmek üzere işin kabulü yapılır ve muayene ve kabul tutanağı düzenlenir. Dolayısıyla komisyon tarafından  hangi tarih itibar tarihi yani fiilen işin bitim tarihi olarak tespit edilmiş ise bu tarihin esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir.  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap