Geçici teminat mektubunun teklif verilen idareye yerine farklı bir idareye hitaben düzenlenmesi durumunda verilen geçici teminat mektubu geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.III-2433 Sayılı Kararında: İstekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan geçici teminat mektubunda “Muhatap İdarenin adı” kısmında “İ… İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü” yerine “İ… Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü”  yazmaktadır. Dolayısıyla geçici teminat mektubu, ihaleyi gerçekleştiren idareden başka bir idareye hitaben […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.III-2433 Sayılı Kararında:

İstekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan geçici teminat mektubunda “Muhatap İdarenin adı” kısmında “İ… İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü” yerine “İ… Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü”  yazmaktadır. Dolayısıyla geçici teminat mektubu, ihaleyi gerçekleştiren idareden başka bir idareye hitaben düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile idari şartnamede yer alan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde;  anılan geçici teminat mektubunun, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart forma uygun olmadığı; bu nedenle söz konusu geçici teminat mektubunun geçerli kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Bu bakımdan idarenin bahsi geçen isteklinin teklifini, geçici teminat mektubunun farklı bir idareye hitaben düzenlendiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap