Hakedişlerde e-arşiv faturayı harcama yetkilisinin imzalaması zorunlu mudur?

Özet

Hakedişlerde e-arşiv faturayı harcama yetkilisinin imzalaması zorunlu mudur?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hakedişlerde e-arşiv faturayı harcama yetkilisinin imzalaması zorunlu mudur?

Cevabımız

E-fatura gerek merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliği gerekse Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde düzenlenmemiştir. Bu düzenleme Gelir İdaresi Başkanlığının e- faturaya ilişkin düzenlemelerinden sonra buna paralel olarak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23’üncü maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir.

“Kamu idareleri tarafından düzenlenen veya harcama süreçlerinde alınan faturalarda e-Fatura kullanılabilir. Bu kapsamda e-Fatura, UBL-TR fatura formatı esas alınarak oluşturulur ve muhatabına e-Fatura uygulaması aracılığı ile ulaştırılır.

(2) Kamu idareleri, e-Fatura uygulamasını Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında oluşturulan “Özel Entegrasyon” yöntemi ile kullanır.

(3) Bakanlık, iş süreçleri ve işlem hacimlerinin gerektirdiği durumlarda e-Fatura uygulamasını kullanmaksızın e-Fatura alabilir veya gönderebilir.

(4) Harcama süreçlerine ilişkin e-Fatura, muhatabına sadece TEMELFATURA senaryosu kullanılarak iletilir. TEMELFATURA senaryosu dışında iletilen herhangi bir e-Fatura dokümanı, TEMELFATURA senaryosu ile iletilmiş sayılır.

(5) Bakanlık, harcamalara ilişkin olarak e-Fatura düzenleyebilecek mükellefler ile e-Fatura kabul edebilecek kamu idarelerini ve/veya harcama birimlerini www.efatura.gov.tr internet sitesinde duyurur. 

(6) Bakanlık, harcama süreçlerinde kullanılan e-Fatura kapsamında yer alan mal ve hizmet tanımlaması için kullanılacak genel bir ürün ve hizmet sınıflandırmasını Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte geliştirir.

(7) e-Faturaların ödenmesine ilişkin olarak düzenlenecek Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi dokümanlarının da elektronik ortamda oluşturulması zorunludur.”

Aynı zamanda e-Arşiv Sisteminde Kayıtlı Fatura https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html adresinden kontrol edilebilmektedir.

E- arşiv fatura sisteminde kayıtlı olarak düzenlenen e-faturalar için sistemden kontrol edilmesi yeterli olup ayrıyeten harcama yetkilisinin imzasının bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

                   İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap