Hizmet alımı ihalesinde sınır değer altındaki tekliflerin reddedilmesi seçeneği hangi şartlarda yazılabilir?

Yayın Tarih: 09.04.2017 08:04
Özet

Merhaba. Personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alım ihalelerinde sınır değer altında kalan değerlerin savunma almaksızın reddedilmesiyle ilgili herhangi bir şart var mıdır? Örnek olarak; 2 yada 3 yıllık araç kiralama işinde idari şartnameye sınır değerin altında kalan teklifler açıklama istenmeksizin reddedilecektir diye bir madde yazılabilir mi? Teşekkür ederim.


Merhaba. Personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alım ihalelerinde sınır değer altında kalan değerlerin savunma almaksızın reddedilmesiyle ilgili herhangi bir şart var mıdır? Örnek olarak; 2 yada 3 yıllık araç kiralama işinde idari şartnameye sınır değerin altında kalan teklifler açıklama istenmeksizin reddedilecektir diye bir madde yazılabilir mi? Teşekkür ederim.


Cevabımız

Aşağıdaki aşırı düşük sorgulama yapma veya yapmama tablosundan ihalenizin ve yaklaşık maliyetinizin türüne göre ihale dokümanı (idari şartname) oluştururken belirlemeniz gerekiyor. 

 

Tablo: Aşırı Düşük Sorgulama Yapma/ Yapmama İle İlgili Belirleme Tablosu[1]

·      Yaklaşık maliyeti genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerde 536.762,50 TL, diğer idarelerde 894.606,50 TL ve üzerindeki bütün hizmet alımlarında

 

Aşırı düşük sorgulama yapılması zorunludur.

 

·      Yaklaşık maliyeti genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin hizmet alımlarında 536.762,50 TL, diğer idarelerin hizmet alımlarında 894.606,50  TL ‘nin altındaki açık ihale, belli istekliler arasında ihalelerde,

·      Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde,

 

(a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birini seçebilmektedir.

   a) Aşırı Düşük Sorgulama Yapılması

   b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.

   c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

a) Yaklaşık maliyeti genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin hizmet alımlarında 536.762,50 TL, diğer idarelerin hizmet alımlarında 894.606,50 TL ‘nin altında  4734’ün 2’inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri. (Burada üç şartın birlikte gerçekleşmesi gerektiği unutulmamalıdır.)

b) Yaklaşık maliyeti genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerde 536.762,50 TL, diğer idarelerde 894.606,50 TL‘nin altındaki personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri.

c) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri.

 

İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılır.

 


[1] * Kamu İhale Kurumu’nun 2017/1 sayılı Tebliği ile 21/01/2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 01.02.2017 – 31.01.2018 dönemini kapsamaktadır.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap