Hizmet alımında sınır değer nasıl hesaplanır?

Yayın Tarih: 03.08.2015 02:08
Özet

Merhaba . hizmet alımı sınır değer hesabı… KİK modül hesabında asgari işçilik maliyeti ve birim fiyatlar (sözleşme ve genel gider dahil maliyet) olmak üzere iki farklı rakam çıkıyır… sınır deger hesabı derken; asgari işçilik maliyeti mi dikkate alınır yoksa birim fiyatlar mı dikkate alınır.


Merhaba . hizmet alımı sınır değer hesabı… KİK modül hesabında asgari işçilik maliyeti ve birim fiyatlar (sözleşme ve genel gider dahil maliyet) olmak üzere iki farklı rakam çıkıyır… sınır deger hesabı derken; asgari işçilik maliyeti mi dikkate alınır yoksa birim fiyatlar mı dikkate alınır.


Üst Konuları: Sınır Değer

Benzer Yazılar

Cevabımız

Sınır Değer, ihalenizin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir. 

Bildiğiniz gibi ihalenizin personel çalıştırılmasına dayalı olabilmesi için aşağıdaki 3 şartın olması gerekmektedir. 

♦ ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmesi,

♦ Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması,

♦ Yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

⇒ Eğer ihaleniz bu şartları taşımıyorsa personel çalıştırılmasına dayalı ihale değildir ve bu ihalede sınır değer yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutardır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, ihale dokümanında belirtilen şartlar dahilinde oluşturulan birim fiyat cetvelinde çalıştırılacak personel sayısı belirtilmiş ise isteklilerce verilen tekliflerden çalıştırılacak personel için KİK işçilik modülündeki %4 sözleşme ve genel giderler düşülmüş hali olan asgari işçilk maliyetinin (birim fiyatın değil) dikkate alınması gerekmektedir. 

⇒İhaleniz personel çalıştırılmasına dayalı ihale ise KİK Modülünde yapılan hesaplama neticesinde ulaşılan, % 4 oranında sözleşme ve genel giderler dahil fiyatların esas alınması gerekmektedir. Birim fiyat teklif cetvelinde, birim fiyatların ilgili miktarlarla çarpılması sonucunda o iş kalemine ait teklif tutarına ulaşılacaktır. Dolayısıyla KİK modülüne girdiğiniz veriler sonucunda ortaya çıkan birim fiyatın ihale dokümanında belirttiğiniz miktar ile çarpımı sonucu oluşan tutar asgari işçilik maliyetidir ve bu tutarın altında teklif verilemez. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap