İdare, şikayet üzerine verdiği kararı şikayet başvurusu yapan istekli dışında diğer isteklilere de bildirmek zorunda mıdır?

Yayın Tarih: 03.12.2015 09:12
Özet

İdareye yapılan şikayet başvurusunun reddedilmesi halinde şikayet başvurusunu yapan firma dışında döküman satın alanlara da başvurunun reddi kararının bildirilmesi gerekmekte midir?


İdareye yapılan şikayet başvurusunun reddedilmesi halinde şikayet başvurusunu yapan firma dışında döküman satın alanlara da başvurunun reddi kararının bildirilmesi gerekmekte midir?


Cevabımız

Şikayeti sonuçlandıran idare kararı, en geç üç gün içerisinde başvuru sahibi ile aday veya isteklilere bildirilir. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularında ve ilan veya dokümanda yer alan düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara yönelik şikayet başvurularında istekli olabileceklere, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise adaylara da bildirim yapılır. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap