İdare tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmetin sona erdirilmesi durumunda kıdem tazminatı ödenir mi?

Yayın Tarih: 29.04.2015 11:04
Özet

       İdare tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmetin sona erdirilmesi durumunda kıdem tazminatı ödenir mi?


       İdare tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmetin sona erdirilmesi durumunda kıdem tazminatı ödenir mi?


Üst Konuları: Kıdem Tazminatı

Cevabımız

       Kamu kurum veya kuruluşun tarafından daha önce verilen hizmetin verilmeyeceğine dair bir kararın alınması, verilen hizmetin başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından yerine getirilmesi (yeni kurulan büyükşehir belediyeleri ile bazı ilçe belediye hizmetlerinin büyükşehir belediyeleri tarafından yerine getirilmesi gibi) gibi sebeplerle ihalenin sona erdirilmesi durumunda kıdem tazminatı ödenecek midir? Burada kıdem tazminatını hak edecek şekilde fesih söz konusu olduğundan, idarenin başka bir biriminde çalıştırılmayacağı, devredilen idarenin de hizmetinde çalıştırılmayacağı düşünüldüğünde kıdem tazminatının ödenebileceği düşünülmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap