İdari şartnameye geçici kabul onayından sonra iade edilmek üzere % 5 oranında blokaj yapılacağına ilişkin hüküm konulabilir mi?

Özet

Sözleşme bedelinin %6’sı oranında alınabilecek kesin teminat dışında yeni bir teminat istenmesi ve bu teminatın hakedişlerden kesinti yoluyla alıkonulmasına imkan bulunmadığından ihaleye ait idari şartnamenin 68 ve sözleşme tasarısının 34. maddesinde yer verilen düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13’üncü Dairesinin13.06.2012 tarihli E: 2012/1733 sayılı kararında

     “Uyuşmazlık konusu ihaleye ait idari şartnamenin 68. ve sözleşme tasarısının 34. maddelerindeki, hakediş ödemelerinden geçici kabul onayından sonra iade edilmek üzere % 5 oranında, kesin hesap yapıldıktan sonra iade edilmek üzere %5 oranında blokaj yapılacağına yönelik düzenlemenin, hakedişlerden kesinti yoluyla alıkonulan nakit teminat niteliğinde olduğu sonucuna varıldığından, sözleşme bedelinin %6'sı oranında alınabilecek kesin teminat dışında yeni bir teminat istenmesi ve bu teminatın hakedişlerden kesinti yoluyla alıkonulmasına imkan bulunmadığından ihaleye ait idari şartnamenin 68 ve sözleşme tasarısının 34. maddesinde yer verilen düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap