İhale komisyonunda mali üye yerine teknik personel görevlendirilebilir mi?

Yayın Tarih: 14.06.2016 11:06
Özet

Hocam Merhaba, İhale komisyon üyeleri belirlenirken teknik personel mali uzman olarak yazılabilir mi? Teşekkürler


Hocam Merhaba, İhale komisyon üyeleri belirlenirken teknik personel mali uzman olarak yazılabilir mi? Teşekkürler


Cevabımız

İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

Muhasebe ve mali işlerden sorumlu personelin olması gerekir, bunun yanında teknik personel mali işlerden sorumlu personel olarak çalıştırılıyor ise olabilir.  Aksi taktirde komisyon Kanunun belirttiği şekilde oluşmamış olduğundan, komisyonun aldığı kararlarda geçersiz hale gelebilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap