İhale üzerinde bırakılan istekli sözleşme aşamasından önce çekilirse hakkında hangi yaptırımlar uygulanır?

Yayın Tarih: 10.12.2015 08:12
Özet

Araç kiralama ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren kişi sözleşme aşamasından önce ihaleden çekilirse yasaklı duruma düşer mi? Teşekkürler


Araç kiralama ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren kişi sözleşme aşamasından önce ihaleden çekilirse yasaklı duruma düşer mi? Teşekkürler


Üst Konuları: İhalelerden Yasaklama

Cevabımız

Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere 65 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir. Ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek İhalelere katılmaktan yasaklama hükümleri (Kanunun 58 inci maddesi hükümleri)  uygulanır. Ancak, ( )… Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Dolayısıyla hem geçici teminatı gelir kaydetmeniz hem de ihalelerden yasaklama hükümleri uygulamanız gerekmektedir.

İhale üzerinde bıkrakılan sözleşme imzalamaması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi varsa sözleşmeye davet edilir, bu da sözleşme imzalamaz ise yukarıdaki geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve ihalelerden yasaklama kararı bu istekli için de uygulanır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi yoksa veya ihale komisyonunca belirlenmemiş ise ihale iptal olur.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap