İş deneyim belgesi istenmeyen hizmet alım ihalesinde eşit teklif değerlendirmesi nasıl yapılır?

Yayın Tarih: 12.02.2017 06:02
Özet

Sayın üstadım; hizmet alım ihalesinde eşit teklif değerlendirmesinde, yapılan ihalede iş deneyim istenmedi 63/ a maddesini nasıl yorumlamak gerekir şimdiden teşekkürler.


Sayın üstadım; hizmet alım ihalesinde eşit teklif değerlendirmesinde, yapılan ihalede iş deneyim istenmedi 63/ a maddesini nasıl yorumlamak gerekir şimdiden teşekkürler.


Cevabımız

Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşitliği durumunda eğer iş deneyim belgesi istenmiş ise;

a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan,

b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,

c) (Mülga 27/5/2016–29724/m. R.G./2.md.)

verilir.

Özet Tablo 

İstekli Adı Soyadı/Ünvanı

Teklif Tutarı

HAİUY 63'üncü Md. (a) bendi*

HAİUY 63'üncü Md. (b) bendi **

Toplam Puan

 

0

1

2

0

1

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

* Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan

** İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,

Ancak ihalede iş deneyimi istenmemiş ise sadece yukarıdaki (b) bendine göre puanlama yapılarak sonuca ulaşılır. Yani 1 puan üzerinden puanlama yapılır. Burada da eşitlik bozulmaz ise kura yöntemine başvurulması gerektiği değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap