İş ortaklıklarında pilot ortak iş deneyim tutarının %100 ünü karşılamakta. Diğer artaklardan da iş deneyim belgesi istenilmesi zorunlu mu?

Yayın Tarih: 30.03.2017 12:03
Özet

İş ortaklıklarında pilot ortak iş deneyim tutarının %100 ünü karşılamakta. Diğer artaklardan da iş deneyim belgesi istenilmesi zorunlu mu. Teşekkürler.


İş ortaklıklarında pilot ortak iş deneyim tutarının %100 ünü karşılamakta. Diğer artaklardan da iş deneyim belgesi istenilmesi zorunlu mu. Teşekkürler.


Üst Konuları: İş Deneyimi (Yapım)

Cevabımız

İhalenin yapım işlerine mi, hizmet alımına mı yoksa mal alımı ihalesine ait olduğu belirtilmemiştir. Burada tamamı için cevapladık.

Yapım işleri ihalelerinde: İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.

Hizmet alımı İhalelerinde: İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir.

Yani, pilot ortak tamamını sağlasa bile hizmet alımı ihalelerinde diğer ortakların en az %10 benzer işe ilişkin iş deneyim belgesi bulunması gerekir.

Mal Alımı İhalelerinde: İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur.

Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir.

Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap