İşletme kayıt belgesindeki adres ile ticaret sicil gazetesindeki adresin aynı olması zorunlu mudur?

Özet

Merhaba; İhaleye sunulan belgelerden, İşletme Kayıt Belgesindeki adres ile ticaret sicil gazetesindeki adresin aynı olması zorunlu mu? Teşekkürler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba; İhaleye sunulan belgelerden, İşletme Kayıt Belgesindeki adres ile ticaret sicil gazetesindeki adresin aynı olması zorunlu mu? Teşekkürler

Cevabımız

Burada yemek ihaleleri için ikili bir ayrım söz konusudur

1) Eğer idari şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterlerinin düzenlendiği 7’nci maddesinde “İşletme Kayıt Belgesi”nin isteklinin kendi mutfağına ilişkin olarak düzenlenmiş olması koşulunun getirilmediği veya ihale konusu işin idarenin mutfağında gerçekleştirilecek olması durumunda veya yemeğin nerede pişirileceğine ilişkin bir husus bulunmadığı durumda işletme kayıt belgesindeki adres ile ticaret sicili gazetesindeki adresin aynı olmaması halinde de teklifin değerlendirme dışı bırakılamayacağı

2) Ancak idari şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterlerinin düzenlendiği 7’nci maddesinde “İşletme Kayıt Belgesi”nin isteklinin kendi mutfağına ilişkin olarak düzenlenmiş olması koşulunun getirildiği durumda işletme kayıt belgesindeki adres ile ticaret sicili gazetesindeki adresin aynı olması gerekmektedir. Aksi taktirde teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı değerlendirilmektedir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap