İstekli tarafından sunulan faaliyet belgesinin tarihi ihale ilanından önce olabilir mi?

Yayın Tarih: 26.04.2016 10:04
Özet

Merhaba hocam. ihaleye teklif veren limited şirket. gazetede şirketi temsile yetkili olarak isimler belirtilmiştir. Ticaret odasından alınmış "yetki belgesi" bu belgenin ticaret odasından alındığı tarih ihale ilanından önceki tarih. bu tarih bir sıkıntı yaratır mı?


Merhaba hocam. ihaleye teklif veren limited şirket. gazetede şirketi temsile yetkili olarak isimler belirtilmiştir. Ticaret odasından alınmış "yetki belgesi" bu belgenin ticaret odasından alındığı tarih ihale ilanından önceki tarih. bu tarih bir sıkıntı yaratır mı?


Cevabımız

Yetki belgesinden kastınızın ticaret odası tarafından verilen "faaliyet belgesi" olduğu anlaşılmaktadır. 

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı maddelerinde;

“Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre faaliyet belgesinin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi gerekmekte olup bu şekilde belge vermeyen isteklinin ihale dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap