İstekli tarafından yapılan araştırma ve çalışma sonucu tanzim edilen bilgi ve belgeler bilgi edinme kapsamında diğer isteklilere verilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap