İtirazen şikayet ücreti başvuru bedeli ihalesi iptal edilen idareden istenebilir mi?

Yayın Tarih: 14.08.2015 02:08
Özet

2011 yılında personel hizmet alımı ihalesi yapıldı. İdareye şikayetten sonra Kamu İhale Kuruluna itirazen şikayette bulunuldu. Kamu İhale Kurulu ihalenin iptaline karar verdi. Şimdi ise itirazen şikayette bulunan firma avukatı aracılığı ile Kamu İhale Kuruluna ödemiş olduğu itirazen şikayet dilekçe başvuru ücretini kurumumuzdan talep etmektedir.Bu firmanın Kamu ihale Kuruluna ödemiş olduğu ücreti idaremizden talep etme […]


2011 yılında personel hizmet alımı ihalesi yapıldı. İdareye şikayetten sonra Kamu İhale Kuruluna itirazen şikayette bulunuldu. Kamu İhale Kurulu ihalenin iptaline karar verdi. Şimdi ise itirazen şikayette bulunan firma avukatı aracılığı ile Kamu İhale Kuruluna ödemiş olduğu itirazen şikayet dilekçe başvuru ücretini kurumumuzdan talep etmektedir.Bu firmanın Kamu ihale Kuruluna ödemiş olduğu ücreti idaremizden talep etme hakkı var mıdır?


Cevabımız

İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler. İtirazen şikayet başvurusunda bulunabilme şartlardan birisi de 53 üncü maddenin (j) bendinde belirtilen itirazen şikayet başvuru bedelinin yatırılmasıdır, aksi taktirde aday veya isteklinin itirazen şikayet başburusu usulden reddedilecektir. İtirazen şikayet başvuru bedeli Kamu İhale Kurumunun gelirleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla idarenizin gelirleri arasında yer almayan/idarenize gelir olarak kaydedilmeyen bir bedelin idarenizden talep edilerek alınmasına imkan bulunmamaktadır. Sözkonusu isteklinin ancak mahkeme yoluyla durumuna göre müspet veya menfi zararı için dava açıp tazminat hakkı talep hakkı doğabilir. Her halükarda mahkeme kararı gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap