Kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirimi yapıldıktan sonra ihale iptal edilebilir mi?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2558 Sayılı Kararında: İdare hukukunun temel ilkelerinden hareketle, idarenin yapmış olduğu hatalı işlemi her zaman geri alması mümkün olduğundan, idarenin ihaleyi yukarıda anılan hükme dayanmaksızın da iptal etmesi mümkündür. Diğer taraftan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan […]


Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2558 Sayılı Kararında:

İdare hukukunun temel ilkelerinden hareketle, idarenin yapmış olduğu hatalı işlemi her zaman geri alması mümkün olduğundan, idarenin ihaleyi yukarıda anılan hükme dayanmaksızın da iptal etmesi mümkündür. Diğer taraftan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir…." hükmü bulunmaktadır.

Dolayısıyla her ne kadar ihalenin iptal kararında, şikayet başvurusu üzerine ihale komisyonunun toplandığı ve şikayet dilekçesinin içeriğinde yer alan hususların görüşüldüğü ve neticede iptal kararının alındığı belirtilse de, kesinleşen ihale kararının isteklilere tebliğinden sonra ihale yetkilisinin ihale komisyonu kararı üzerine ihaleyi iptal etmesinde hukuken engel bulunmadığı sonucuna varıldığından idarenin iptal işleminde usulen mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap