Mal Alım Kabul Tutanağı Örneği

Yayın Tarih: 15.04.2016 02:04
Özet

Mal Alım Kabul tutanağını nasıl düzenlemem gerekiyor. Bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim…


Mal Alım Kabul tutanağını nasıl düzenlemem gerekiyor. Bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim…


Benzer İçerikler: , , , , , , ,

Cevabımız

Mal alımları muayene ve kabul yönetmeliğinin 23'üncü maddesi hükmü gerekince aşağıdaki örnekte verildiği gibi düzenlenebilir.

T.C.

… BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetler Müdürlüğü

 

 

M A L   A L I M I

MUAYENE VE KABUL TUTANAĞI

 

 

İşin Adı                                                         : Spor Aletleri Alımı İşi

Yüklenicinin Adı                                          : … Spor Tic.San.A.Ş.

Sözleşme Tarihi                                          : …/…/2016               

Sözleşme Bedeli                                          : …….. TL

Sözleşmeye Göre İşin Süresi                     : …… Gün

İşin Bitirildiği Tarih                                   : …/…/2016

 

                                E…  BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile yüklenici …. Spor Tic.San.A.Ş.  arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen mal alımı işi için …/…/2016 tarih ve …. sayılı Başkanlık Makamı OLUR’u ile; Başkan ….. ……, Üyeler …..ve ………. olmak üzere teşkil edilen MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU’muz, yüklenici …. Spor Tic.San.A.Ş.yetkililerinin de hazır bulunduğu ve yüklenici tarafından …/…/2016 tarihinde teslimi yapılan Spor Aletleri Alımı işi kabul bakımından incelemiş olup, ihale dokümanında belirtilen niteliklere uygun olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı görülmüştür.

                SONUÇ : Kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi komisyonumuza verilmiş bulunan söz konusu işin yukarıda belirtilen kayıtlarla ve bitim tarihi de …/…/2016 olarak itibar edilmek üzere  kabulünün yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş ve İhale Yetkilisi Makamı’nın onayına sunulmak üzere iş bu kabul tutanağı 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiştir.                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

…/…/2016

  

 

 

 

 

                           … Spor Tic.San.A.Ş.

 

 

 

 

 

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

 

…..

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Tekniker 

 

     

 

….

   İşletme İştirakler Müdürlüğü

Teknisyen 

KOMİSYON BAŞKANI

…….

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Makine Mühendisi                                                    

 

 

O L U R

…/…/2016

 İHALE YETKİLİSİ

 

 

………

Destek Hizmetler Müdürü  

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap