Pazarlık usulünde birinci teklifine göre geçici teminatı eksik olan istekliden ikinci teklif alınır mı?

Yayın Tarih: 24.10.2016 08:10
Özet

Günaydın hocam.. pazarlık usulü ihale. firma teklif zarfı içinde sunmuş olduğu ilk teklif fiyatı 100 tl. buna göre teminat eksik. 2,5 tl… ikinci teklif istenmiş ve verdiği teklif ait geçici teminat 3 tl…yani yetiyor. firmadan ikinci teklif istenmesi doğru mu?


Günaydın hocam.. pazarlık usulü ihale. firma teklif zarfı içinde sunmuş olduğu ilk teklif fiyatı 100 tl. buna göre teminat eksik. 2,5 tl… ikinci teklif istenmiş ve verdiği teklif ait geçici teminat 3 tl…yani yetiyor. firmadan ikinci teklif istenmesi doğru mu?


Üst Konuları: Geçici Teminat

Cevabımız

İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

Yukarıdakileri toparlayacak olursak; İsteklinin verdiği ilk teklifinin en az %3 oranında geçici teminat vermesi gerekirdi, geçici teminat şartını taşımadığından ikinci teklifi alınmaz, değerlendirmek dışı bırakılır. Ayrıca isteklinin basiretli bir iş adamı gibi davranarak geçici taminatı %3’ünden az olmamak üzere vermesi gerekirdi. Bunu yanında isteklinin asıl teklifinin ikinci teklif olduğu ve geçici teminatı da bu teklifine göre hazırladığı anlaşılmakta olup kendi içinde muvazaalı bir durumda ortaya çıkartmış olmuş.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap