Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışan işçilere ihbar tazminatı ödenebilir mi?

Yayın Tarih: 29.04.2015 11:04
Özet

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışan işçilere ihbar tazminatı ödenebilir mi?


       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışan işçilere ihbar tazminatı ödenebilir mi?


Cevabımız

       6552 sayılı Torba kanun ile getirilen düzenleme ve buna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik ihbar tazminatını kapsamamaktadır. Bunun yanında alt yüklenici tarafından alınan ihalenin süresi belli olduğu ve ihbar tazminatının belirsiz süreli iş sözleşmeleri için geçerli olduğu düşünüldüğünde asıl işverenin yani idarenin bununla ilgili bir sözleşmesi bulunmamaktadır. Ancak yüklenici ile imzalanan sözleşmede işin yapılacağı süre belirli olsa da yüklenici ile işçi arasında imzalanan sözleşme süresiz ve iş kanununda belirtilen sürelere uymadan sözleşme feshedilerek işçi çıkartılmış ise bunun dava konusu yapılarak çözülmesi gerekmektedir. Yargıtay kararlarında[1] asıl işveren ile alt işvereni birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutmaktadır.[1] Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin E. 2005/31232 K. 2006/10530  T. 18.4.2006; E. 2005/30239 K. 2006/9500 T. 11.4.2006 Kararları

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap