Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçilerin hizmet süresi nasıl tespit edilir?

Yayın Tarih: 29.04.2015 11:04
Özet

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçilerin hizmet süresi nasıl tespit edilir? Hizmet cetvelinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?


       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçilerin hizmet süresi nasıl tespit edilir? Hizmet cetvelinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?


Cevabımız

       Kamu ihale kanununa göre ihale edilen personel Çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında İstihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarının Ödenmesi hakkında yönetmeliğinin 11’inci maddesi gereğince kıdem tazminatı talebinde bulunan ve iş sözleşmesi kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olan işçinin kıdem tazminatına esas toplam süresi, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında çalışmasının bulunduğu kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenmiş olan hizmet cetvelleri esas alınarak tespit edilir. Yönetmeliğin ekinde (EK-1) yer alan hizmet cetveli işçinin Kanun ve Yönetmelik kapsamında çalıştığı hizmet süreleri yazılır.

       Ödemeyi yapacak olan ilgili kamu kurum veya kuruluşu, işçinin çalıştığını beyan ettiği kamu kurum veya kuruluşlarından düzenlenecek hizmet cetvelinin gönderilmesini ister. Hizmet cetvelinin kamu kurum veya kuruluşu tarafından herhangi bir nedenle düzenlenememesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.

       Kıdem tazminatı talebinde bulunan işçinin hizmet cetveli, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile özlük dosyası esas alınarak düzenlenir.

       Kıdem tazminatının hesabında, daha önce kıdem tazminatı ödenmiş süreler dikkate alınmaz.

       Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez.

       Her ne kadar sürelerin tespitinde teyit öngörülmemişse de hizmet cetvelinin sürelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile de teyit edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap