Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçinin kıdem tazminatı ile ilgili örnek olay

Yayın Tarih: 29.04.2015 11:04
Özet

      Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçinin kıdem tazminatı ile ilgili örnek verebilir misiniz?


      Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçinin kıdem tazminatı ile ilgili örnek verebilir misiniz?


Cevabımız

       Örneğin 01/01/2005-31/12/2005 tarihleri arasında A Bakanlığı B Genel Müdürlüğünün açmış olduğu malzemeli/malzemesiz temizlik hizmeti alımında ihale üzerinde bırakılan C firmasında  01.03.2005 tarihinde işe başlayan Ahmet Bey, yıllar itibariyle ihale üzerine bırakılan istekli değişse de aynı kamu kurumunda (veya aynı bakanlığın farklı kurumunda / aynı istekli ile farklı kamu kurumlarında çalışarak) 31.12.2014 tarihine kadar çalışmış bu tarih itibariyle emekliliği hak ettiğinden bahisle dilekçesini yazmış ve kıdem tazminatı istemiştir. Dilekçe verilen idare işçinin özlük dosyasında bulunan/(bulunması gereken) bilgiler, dilekçe verilen idare tarafından Yönetmelik ekinde yer alan hizmet cetveli ile işçinin çalıştığını beyan ettiği diğer idarelerden işçinin çalıştığı döneme ilişkin hizmet cetvelleri istenir, hizmet cetveli ilgili idare tarafından herhangi bir nedenle düzenlenememesi halinde SGK kayıtları esas alınır. İdare tarafından teyit için SGK’dan kayıtlar da istenebilir. Ayrıca işçinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştığı dönemlerin esas alınacağı unutulmamalıdır. Bu kapsamda Ahmet bey’in 9 yıl 10 ay hizmetinin olduğu hizmet cetvellerinin birleştirilmesinden anlaşılmış olup bu hizmetin 1 yılı personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihale kapsamında çalışılmış olduğu hizmet cetvelinden anlaşılmıştır. İhale kapsamında işçinin son almış olduğu ücretin asgari ücret olduğu, 26 gün boyunca 7 TL yemek, 6 TL’de yol ücretinin nakit olarak verildiği anlaşılmıştır.

       Bu kapsamda işçinin 8 yıl 10 ay üzerinden kıdem tazminatı hesaplamasının yapılacağı,

       Kıdem tazminatına esas ücret : brüt asgari ücret + brüt yemek ücreti + brüt yol ücreti

: 1.134.00 + 182,00 + 156,00 = 1.472,00

: Yemek için (26*7)/30= 6,06 günlük,  yol için (26*6)/30=5,2 günlük esas alınır.

       Toplam ödenecek kıdem tazminatı           : 13.002,67

     

: 8 yıl * 1.472,00 = 11.776,00

10 ay *122,67 = 1.226,67

       Günlük hesaplama olsaydı     : 49,06 (37,80 + 6,06 + 5,20)İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap