Personel ihalesinde işçilerin raporlu olduğu günler için 31 gün çeken aylarda maaş ile yol ve yemek kesintileri nasıl hesaplanır?

Yayın Tarih: 31.03.2017 02:03
Özet

Hocam iyi günler personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı maaş ödemesinde kişi mart ayı içerisinde 3 gün rapor aldıysa bu kişinin maaş kesintisi 31 gün üzerinde mi değerlendirilecek, yemek ve yol kesintisinde de 22 gün üzerinde mi değerlendirilecek? Teşekkürler.


Hocam iyi günler personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı maaş ödemesinde kişi mart ayı içerisinde 3 gün rapor aldıysa bu kişinin maaş kesintisi 31 gün üzerinde mi değerlendirilecek, yemek ve yol kesintisinde de 22 gün üzerinde mi değerlendirilecek? Teşekkürler.


Üst Konuları: Yol ve Yemek Bedeli

Benzer Yazılar

Cevabımız

Kamu ihale genel tebliğinin 78.12 maddesine göre, İhale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi x ay) üzerinden teklif alınması zorunludur. Ancak, işin başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 29 veya 28 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı için (işçi x gün) üzerinden teklif alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre Ay’ın 30 gün olarak esas alınması ve buna göre rapora ilişkin kesintinin yapılması gerekmektedir. Sizin örneğinizde 31 gün çeken mart ayı için 30 gün esas alınarak 3 gün üzerinden düşülmesi gerekmektedir. Aksi taktirde ay üzerinden hesaplama yapılmakta ve ay 30 gün olarak esas alındığından mart ayı gibi 31 gün esas alınan aylarda 3 gün rapor için 2 gün kesilmesi gibi bir durum ortaya çıkacaktır.

Yemek ve yola ilişkin olarak ihale dokümanında ulusal bayram ve genel tatil günleri hariç olmak üzere işçilerin işe gelmedikleri veya izinli oldukları günlerde yemek ve yol ücretlerinin kesileceğine ilişkin bir hüküm var ise idari şartnamede yemek ve yol için 22 gün olarak belirleme yapmış iseniz  22 gün üzerinden raporlu güne denk gelen günler için kesinti yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap