Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici tarafından alt yüklenici çalıştırabilir mi? Nasıl bir işlem yapmak gerekir?

Yayın Tarih: 11.04.2017 08:04
Özet

Hocam merhaba. bir sözleşme imzaladık. birkaç gün sonra alt yüklenici kullanmak istediler. Bu alt yükleniciye onay vermeden önce yapmamız gereken işlemler nelerdir?


Hocam merhaba. bir sözleşme imzaladık. birkaç gün sonra alt yüklenici kullanmak istediler. Bu alt yükleniciye onay vermeden önce yapmamız gereken işlemler nelerdir?


Üst Konuları: Alt Yüklenici

Benzer Yazılar

Cevabımız

Tip idari şartnamenin 18'inci maddesindeki dipnota göre; "ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir."

Normal şartlar altında yüklenici teklif ekinde alt yükleniciye yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi vermişlerse sözleşmeden önce alt yüklenici listesini sunmaları ve idarece onaylanması gerekmektedir.

Ancak Yapım İşleri genel şartnamesine göre, "idarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz. Ancak; ihale dokümanında alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin belirtilmesi istenmekle birlikte yüklenici teklifi kapsamında liste vermese dahi işin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından ihtiyaç duyulması halinde idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir." hükmüne göre alt yükleniciye yaptırmayı düşündükleri işlere ilişkin olarak gerekçeli şekilde alt yükleniciye neden ihtiyaç duyduğunu belirten dilekçe ile işlere ilişkin liste sunması ve idarece onaylanması yeterlidir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap